Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta 1990 - 1995 r.

Zarządzenia Wójta z 1990 r.

1. W sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności na terenie gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 1 z 1990 r..pdf

2. W sprawie przeprowadzenia inwertaryzacji mienia komunalnegoPDFZarządzenie Nr 2 z 1990 r..pdf

3. W sprawie kompetencji załatwiania spraw związanych z Urzędem Stanu CywilnegoPDFZarządzenie Nr 3 z 1990 r..pdf

4. W sprawie przeprowadzenia inwertaryzacji składników majątkowychPDFZarządzenie Nr 4 z 1990 r..pdf   PDFAneks do Zarządzenia Nr 4 z 1990 r..pdf

5. W sprawie powołania komisji dyscyplinarnych orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowychPDFZarządzenie Nr 5 z 1990 r..pdf

6.W sprawie prowadzenia handlu obwoźnego na terenie Gminy Łubniany    PDFZarządzenie Nr 6 z 1990 r..pdf

7. W sprawie uruchomienia przedszkola niepaństwowego w Luboszycach w budynku stanowiącym własność zgromadzenia SS Franciszkanek Maryi Nieustajacej PomocyPDFZarządzenie Nr 7 z 1990 r..pdf

8. W sprawie powołania komisji d/s ochrony zieleniPDFZarządzenie Nr 8 z 1990 r..pdf

9. W sprawie inwertaryzacji i przeglądu sprzętu wojskowego i specjalistycznego obrony cywilnejPDFZarządzenie Nr 9 z 1990 r..pdf


Zarządzenia Wójta z 1991 r.

1. W sprawie zwalczania wścieklizny.PDFZarządzenie Nr 1 z 1991 r..pdf

2. W sprawie powołania gminnego Zespołu PrzeciwpowodziowegoPDFZarządzenie Nr 2 z 1991 r..pdf

3.  W sprawie usunięcia wszystkich podłączeń kanalizacji ściekowej do rowów oraz zaniechania wylewania do rowów nieczystosci ściekowychPDFZarządzenie Nr 3 z 1991 r..pdf

4. W sprawie powołania Gminnej Komisji oceny budynków inwertarskich oddanych do użytku w latach 1988-1990 na terenie gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 4 z 1991 r..pdf


Zarządzenie Wójta  z 1992 r.

1. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli kancelarii tajnejPDFZarządzenie Nr 1 z 1992 r..pdf

2. W sprawie regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola    PDFZarządzenie Nr 2 z 1992 r..pdf

3. W sprawie przekazywania przez Obwodowe Komisji Wyborcze dokumentów dotyczących wyborów do Sejmu i Sentau RP przeprowadzonych w dniu 27.10.1991 r.PDFZarządzenie Nr 3 z 1992 r..pdf 

4. W sprawie odnowienia aktu założycielskiego placówki wychowania przedszkolnego zwanej Publicznym Przedszkolem w miejscowości KępaPDFZarządzenie Nr 4 z 1992 r..pdf

5. W sprawie odnowienia aktu założycielskiego placówki wychowania przedszkolnego zwanej Publicznym Przedszkolem w miejscowości JełowaPDFZarządzenie Nr 5 z 1992 r..pdf

6. W sprawie odnowienia aktu założycielskiego placówki wychowania przedszkolnego zwanej Publicznym Przedszkolem w miejscowości Kolanowice PDFZarządzenie Nr 6 z 1992 r..pdf

7. W sprawie odnowienia aktu założycielskiego placówki wychowania przedszkolnego zwanej Publicznym Przedszkolem w miejscowości LuboszycePDFZarządzenie Nr 7 z 1992 r..pdf

8. W sprawie odnowienia aktu założycielskiego placówki wychowania przedszkolnego zwanej Publicznym Przedszkolem w miejscowości BiadaczPDFZarządzenie Nr 8 z 1992 r..pdf

9. W sprawie odnowienia aktu założycielskiego placówki wychowania przedszkolnego zwanej Publicznym Przedszkolem w miejscowości BrynicaPDFZarządzenie Nr 9 z 1992 r..pdf

10. W sprawie odnowienia aktu założycielskiego placówki wychowania przedszkolnego zwanej Publicznym Przedszkolem w miejscowości Łubniany PDFZarządzenie Nr 10 z 1992 r..pdf


Zarządzenia Wójta z 1993 r.

1. W sprawie dopuszczania wypalania słomy na polachPDFZarządzenie Nr 1 z 1993 r..pdf

2. W sprawie zakazu palenia tytoniu na terenie Urzędu Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 2 z 1993 r..pdf


Zarządzenia Wójta z 1994 r.

1. W sprawie określenia górnej granicy wartości pieniężnych przechowywanych w Kasie UrzęduPDFZarządzenie Nr 1 z 1994 r..pdf

2. W sprawie gospodarki kasowej, inwertaryzacji i ewidencji oraz kontroli druków ścisłego zarachowaniaPDFZarządzenie Nr 2 z 1994 r..pdf

3. W sprawie sporządzenia spisu z naturyPDFZarządzenie Nr 3 z 1994 r..pdf

4. PDFZarządzenie Nr 4 z 1994 r..pdf


Zarządzenia Wójta z 1995 r.

1. W sprawie regulaminu funduszu nagród w Urzędzie GminyPDFZarządzenie Nr 1 z 1995 r..pdf

2. W sprawie sporządzenia spisu z naturyPDFZarządzenie Nr 2 z 1995 r..pdf

3. W sprawie sporządzenia spisu z naturyPDFZarządzenie Nr 3 z 1995 r..pdf

Wersja XML