Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta 2006 r.

1. W sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowegoPDFZarządzenie Nr 1 z 2006 r..pdf

2. W sprawie przekazania akt do archiuwm zakladowegoPDFZarządzenie Nr 2 z 2006 r..pdf

3. W sprawie powołania Komisji do dokonywania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 3 z 2006 r..pdf

4. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Łubniany na 2006 r.PDFZarządzenie Nr 4 z 2006 r..pdf

5. W sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania dla pracowników przedszkoli nie będących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach prowadzonych przez Gminę ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 5 z 2006 r..pdf

6. W sprawie realizacji szkolenia obronnego w 2006 rokuPDFZarządzenie Nr 6 z 2006 r..pdf

7. W sprawie określenia stawek dzierżawnych na grunty rolnePDFZarządzenie Nr 7 z 2006 r..pdf

8. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 8 z 2006 r..pdf

9. W sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali będących w mieszkaniowym zasobie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 9 z 2006 r..pdf

10. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.PDFZarządzenie Nr 10 z 2006 r..pdf

11. W sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2006 roku

12. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jendostek samorządu trytorialnego na 2006 r.

12/1. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.PDFZarządzenie Nr 12-1 z 2006 r..pdf

13. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 13 z 2006 r..pdf

14. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetow innych jednostek samorządu terytorialnego na 2006 r.PDFZarządzenie Nr 14 z 2006 r..pdf

15. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.PDFZarządzenie Nr 15 z 2006 r..pdf

16. W sprawie ustalenia ukladu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XXVII/161/06 z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r.PDFZarządzenie Nr 16 z 2006 r..pdf

17. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 17 z 2006 r..pdf

18. W sprawie ogłoszeina konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w ŁubnianachPDFZarządzenie Nr 18 z 2006 r..pdf

19. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 19 z 2006 r..pdf

20. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 20 z 2006 r..pdf

21. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 21 z 2006 r..pdf

22. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2006 r.PDFZarządzenie Nr 22 z 2006 r..pdf

23. W sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w ŁubnianachPDFZarządzenie Nr 23 z 2006 r..pdf

24. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 24 z 2006 r..pdf

25. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieliPDFZarządzenie Nr 25 z 2006 r..pdf

26. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorilanego na 2006 r.PDFZarządzenie Nr 26 z 2006 r..pdf

27. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budzetu gminy wprowadzonym uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XXVIII/168/06 z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r.PDFZarządzenie Nr 27 z 2006 r..pdf

28. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.PDFZarządzenie Nr 28 z 2006 r..pdf

29. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 29 z 2006 r..pdf

30. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 30 z 2006 r..pdf

31. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 31 z 2006 r..pdf

32. W sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Luboszycach przy ul. Krótkiej PDFZarządzenie Nr 32 z 2006 r..pdf

33. W sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwlanej w Archiwum Zakladowym w Urzędzie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 33 z 2006 r..pdf

34. W sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. szacowania szkód w produkcji rolnej powstałych w gospodarstwach rolnych znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską suszy w 2006 rokuPDFZarządzenie Nr 34 z 2006 r..pdf

35. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2006 r.PDFZarządzenie Nr 35 z 2006 r..pdf

36. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.PDFZarządzenie Nr 36 z 2006 r..pdf

37. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 37 z 2006 r..pdf

 38. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 38 z 2006 r..pdf

39. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 39 z 2006 r..pdf

40. W sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskaniem zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPDFZarządzenie Nr 40 z 2006 r..pdf

41. W sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich częściPDFZarządzenie Nr 41 z 2006 r..pdf

42. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 42 z 2006 r..pdf

43. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzsyakniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2006 r.PDFZarządzenie Nr 43 z 2006 r..pdf

44. W sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomościPDFZarządzenie Nr 44 z 2006 r..pdf

45. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.PDFZarządzenie Nr 45 z 2006 r..pdf

46. W sprawie przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej na terneie Gminy Łubniany w dniu 27 września 2006 rokuPDFZarządzenie Nr 46 z 2006 r..pdf

47. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2006 r.PDFZarządzenie Nr 47 z 2006 r..pdf

48. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XXX/186/06 z dnia 25 września 2006 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r.PDFZarządzenie Nr 48 z 2006 r..pdf

49. W sprawie przeprowadzenia treningu stałego dyżuru Urzędu Gminy Łubniany w dniu 11 października 2006 rokuPDFZarządzenie Nr 49 z 2006 r..pdf

50. W sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 50 z 2006 r..pdf

51. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.PDFZarządzenie Nr 51 z 2006 r..pdf

52. W sprawie powołania komisji do oceny stanu technicznego posiadanego sprzętu i zaszeregowania go do odpowiedniej kategoriiPDFZarządzenie Nr 52 z 2006 r..pdf

53. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2006 r.PDFZarządzenie Nr 53 z 2006 r..pdf

54. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XXXI/191/06 z dnia 23 października 2006 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r. PDFZarządzenie Nr 54 z 2006 r..pdf

55. W sprawie wprowadzenia zmian w Zakładowym Planie KontPDFZarządzenie Nr 55 z 2006 r..pdf

56. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.    PDFZarządzenie Nr 56 z 2006 r..pdf 

57. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorzadu terytorilanego na 2006 r.PDFZarządzenie Nr 57 z 2006 r..pdf

58. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieliPDFZarządzenie Nr 58 z 2006 r..pdf

59. W sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Łubniany na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 59 z 2006 r..pdf

60. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jendostek samorządu terytorialnego na 2006 r.PDFZarządzenie Nr 60 z 2006 r..pdf

61. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.PDFZarządzenie Nr 61 z 2006 r..pdf

62. W sprawie powołania Komisji Przetargowej  PDFZarządzenie Nr 62 z 2006 r..pdf

63. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

64. W sprawie przeprowadzenia treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 64 z 2006 r..pdf

65. W sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 65 z 2006 r..pdf

66. W sprawie powołania składu komisji oceniającej oferty o przyznanie dotacji na wykonanaie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2007PDFZarządzenie Nr 66 z 2006 r..pdf

67. W sprawie powołania komisji likwidacyjnej do dokonania likwidacji sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 67 z 2006 r..pdf

68. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorzadu terytorialnego na 2006 r.PDFZarządzenie Nr 68 z 2006 r..pdf

69. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.PDFZarządzenie Nr 69 z 2006 r..pdf

70. W sprawie inwertaryzacji środków trwałych wg stanu na dzień 31.12.2006 r. i powołania składu komisji inwertaryzacyjnejPDFZarządzenie Nr 70 z 2006 r..pdf

71. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr III/5/06 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2006 r.PDFZarządzenie Nr 71 z 2006 r..pdf

72. W sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 72 z 2006 r..pdf

Wersja XML