Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta 2007 r.

1. W sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za przekazanie dokumentacji do archiwum zakładowegoPDFZarządzenie Nr 1 z 2007 r..pdf

2. W sprawie przekazania akt do archiwum zakładowegoPDFZarządzenie Nr 2 z 2007 r..pdf

3. W sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 3 z 2007 r..pdf

4. W sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczegoPDFZarządzenie Nr 4 z 2007 r..pdf

5. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Łubniany na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 5 z 2007 r..pdf

6. W sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 6 z 2007 r..pdf

7. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawyPDFZarządzenie Nr 7 z 2007 r.pdf

8. W sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2007 rokuPDFZarządzenie Nr 8 z 2007 r..pdf

9. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 9 z 2007 r..pdf

10. W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w ŁubnianachPDFZarządzenie Nr 10 z 2007 r..pdf

11. W sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w ŁubnianachPDFZarządzenie Nr 11 z 2007 r..pdf

12. W sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 12 z 2007 r..pdf

13. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr IV/13/07 z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubhninay na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 13 z 2007 r..pdf

14. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 14 z 2007 r..pdf

15. W sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 15 z 2007 r..pdf

16. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 16 z 2007 r..pdf

17. W sprawie realizacji szkolenia obronnego w 2007 rokuPDFZarządzenie Nr 17 z 2007 r..pdf

18. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 18 z 2007 r..pdf

19. W sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu GminyPDFZarządzenie Nr 19 z 2007 r..pdf

20. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawyPDFZarządzenie Nr 20 z 2007 r..pdf

21. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 21 z 2007 r..pdf

22. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr V/21/07 z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 22 z 2007 r..pdf

23. W sprawie przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej na terenie Gminy Łubniany w dniu 17 maja 2007 rokuPDFZarządzenie Nr 23 z 2007 r..pdf

24. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 24 z 2007 r..pdf

25. W sprawie zmianw budżecie gminy na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 25 z 2007 r..pdf

26. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 26 z 2007 r..pdf

27. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 27 z 2007 r..pdf

28. W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora placówek oświatowych z terenu Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 28 z 2007 r..pdf

29. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 29 z 2007 r..pdf

30. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 30 z 2007 r..pdf

31. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 31 z 2007 r..pdf

32. W sprawie powołania komisji do oceny stanu technicznego i przydatności użytkowej posiadanego sprzętu specjalistycznego OC i zakwalifikowania go do likwidacjiPDFZarządzenie Nr 32 z 2007 r..pdf

33. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 33 z 2007 r..pdf

34. W sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnzajum w BiadaczuPDFZarządzenie Nr 34 z 2007 r..pdf

35. W sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w BrynicyPDFZarządzenie Nr 35 z 2007 r..pdf

36. W sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w LuboszycachPDFZarządzenie Nr 36 z 2007 r..pdf

37. W sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w KępiePDFZarządzenie Nr 37 z 2007 r..pdf

38. W sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w BrynicyPDFZarządzenie Nr 38 z 2007 r..pdf

39. W sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w JełowejPDFZarządzenie Nr 39 z 2007 r..pdf

40. W sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 40 z 2007 r..pdf

41. W sprawie przeprowadzenia treningu Systemu Wykrywania i Alarmnowania na terenie gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 41 z 2007 r..pdf

42. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek smorządu terytorialnego na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 42 z 2007 r..pdf

43. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr VI/27/07 z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 43 z 2007 r..pdf

44. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 44 z 2007 r..pdf

45. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 45 z 2007 r..pdf

46. W sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 46 z 2007 r..pdf

47. W sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz jednolitego strojuPDFZarządzenie Nr 47 z 2007 r..pdf

48. W sprawie zmiany regulaminu przyznawania i wypłacania premiiPDFZarządzenie Nr 48 z 2007 r..pdf

49. W sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu GminyPDFZarządzenie Nr 49 z 2007 r..pdf

50. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 50 z 2007 r..pdf

51. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 51 z 2007 r..pdf

52. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnegoPDFZarządzenie Nr 52 z 2007 r..pdf

53. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 53 z 2007 r..pdf

54. W sprawie powołania gminnego koordynatora ds. obsługi informatycznej Gminy w wyborach do Sejmu i Sentau RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.PDFZarządzenie Nr 54 z 2007 r..pdf

55. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorilanego na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 55 z 2007 r..pdf

56. W sprawie przeprowadzenia inwertaryzacji sprzętu obrony cywilnej według stanu na dzień 30 września 2007 rokuPDFZarządzenie Nr 56 z 2007 r..pdf

57. W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczychPDFZarządzenie Nr 57 z 2007 r..pdf

58. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 58 z 2007 r..pdf

59. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr VIi/35/07 z dnia 24 września 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 59 z 2007 r..pdf

60. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 60 z 2007 r..pdf

61. W sprawie przeprowadzenia inwertaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałychPDFZarządzenie Nr 61 z 2007 r..pdf

62. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 62 z 2007 r..pdf

63. W sprawie przeprowadzenia treningu stałego dyżuru Urzędu Gminy Łubniany w dniu 11 października 2007 rokuPDFZarządzenie Nr 63 z 2007 r..pdf

64. W sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych w Urzędzie Gminy w ŁubnianachPDFZarządzenie Nr 64 z 2007 r..pdf

65. W sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 65 z 2007 r..pdf

66. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 66 z 2007 r..pdf

67. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 67 z 2007 r..pdf

68. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 68 z 2007 r..pdf

69. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznacznoej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 69 z 2007 r..pdf

70. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 70 z 2007 r..pdf

71.  W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 71 z 2007 r..pdf

72. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 72 z 2007 r..pdf

73. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 73 z 2007 r..pdf

74. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 74 z 2007 r..pdf

75. W sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Łubniany na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 75 z 2007 r..pdf

76. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 76 z 2007 r..pdf

77. W sprawie powołania gminnego zespołu zarządzania kryzysowegoPDFZarządzenie Nr 77 z 2007 r..pdf

78. W sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów AlkoholowychPDFZarządzenie Nr 78 z 2007 r..pdf

79. W sprawie wpowołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomościPDFZarządzenie Nr 79 z 2007 r..pdf

80. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 80 z 2007 r..pdf

81. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr IX/44/07 z dnia 26.11.2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 81 z 2007 r..pdf

82. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 82 z 2007 r..pdf

83. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 83 z 2007 r..pdf

84. W sprawie powołania skladu komisji oceniającej oferty o przyznanie dotacji na wykonanie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2008 w Gminie ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 84 z 2007 r..pdf

85. W sprawie powołania komisji likwidacyjnej do dokonania likwidacji sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 85 z 2007 r..pdf

86. W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łubniany na okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku w związku z wnioskiem Łubniańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.PDFZarządzenie Nr 86 z 2007 r..pdf

87. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budzetu gminy w związku ze zmianami budzetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr X/51/07 z dnia 28.12.2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 87 z 2007 r..pdf

88. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zminą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorzadu terytorialnego na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 88 z 2007 r..pdf

89. W sprawie przeprowadzenia inwertaryzacji aktywów pieniężnych na dzień 31.12.2007 r.PDFZarządzenie Nr 89 z 2007 r..pdf

90. W sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu GminyPDFZarządzenie Nr 90 z 2007 r..pdf

91. W sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowychPDFZarządzenie Nr 91 z 2007 r..pdf

92. W sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 92 z 2007 r..pdf

Wersja XML