Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2010 - 2014

Zgodnie z Art. 24 h ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U.  z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) radny składa oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji.

PDFAlbert Wiench.pdfPrzewodniczący Rady Gminy 

PDFKrystyna Piwowarczyk - oświadczenie majątkowe.pdf - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy

PDFRyszard Buchta - oświadczenie majątkowe.pdf

PDFRoger Trela - oświadczenie majątkowe.pdf

PDFRafał Blaszczyk - oświadczenie majątkowe.pdf

PDFKonrad Pietrek - oświadczenie majątkowe.pdf

PDFPaweł Wąsiak - oświadczenie majątkowe.pdf

PDFMarek Ciernia - oświadczenie majątkowe.pdf

PDFJóżef Kampa - oświadczenie majątkowe.pdf

PDFJarosław Krzyścin - oświadczenie majątkowe.pdf

PDFJanina Gędźba - oświadczenie majątkowe.pdf

PDFEwald Fila - oświadczenie majątkowe.pdf

PDFEwa Kozik - Mikołaszek - oświadczenie majątkowe.pdf

PDFBernadeta Drąg - oświadczenie majątkowe.pdf

PDFWaldemar Kalina - oświadczenie majątkowe.pdf

Wersja XML