Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIII posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 24.06.2022 r. (wspólnie z Komisją Organizacyjno- Finansową)

Termin: 24.06.2022, g. 08:30

Miejsce: Urząd Gminy Łubniany

 1. 1. Otwarcie posiedzenia Komisji
 2. 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

  PDFprojekt uchwała budżet .pdf

 3. 3. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2022-2029

  PDFprojekt WPF.pdf

 4. 4. Wolne wnioski
 5. 5. Zamknięcie posiedzenia
Wersja XML