Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXI posiedzenie Komisji Oświatowej - 21.06. 2022 r.

Termin: 21.06.2022, g. 08:30

Miejsce: Urząd Gminy Łubniany

 1. 1. Otwarcie posiedzenia Komisji
 2. 2. Propozycje ŁOK dotyczące planowanych wydarzeń kulturalnych i sportowych dla dzieci i młodzieży w roku 2022 pod kątem wypoczynku wakacyjnego.
 3. 3. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Łubniany na rok szkolny 2022/2023

  PDFprojekt uchwała srednia cena paliwa.pdf

 4. 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/279/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Łubniany

  PDFprojekt uchwała w spr udzielenia i rozmiaru obniżek.pdf

 5. 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami

  PDFprojekt uchwała żłobki.pdf

 6. 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasady przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w Gminie Łubniany.

  PDFprojekt uchwala dodatki nauczyciele.pdf

 7. 7. Omówienie tematu zmian w nauce języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.
 8. 8. Wolne wnioski.
 9. 9. Zamknięcie posiedzenia.
Wersja XML