Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLIII sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018- 2023 - 30.05.2022 r.

Termin: 30.05.2022, g. 14:00

Miejsce: Łubniański Ośrodek Kultury

 1. 1. Sprawy porządkowo-organizacyjne:
  1. 1.1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. 1.2. zatwierdzenie porządku obrad,
  3. 1.3. zatwierdzenie protokołów: z XLI sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 25 kwietnia 2022 r. oraz z XLII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 6 maja 2022 r.

   PDFProtokół z XLII sesji RG - 06.05.2022 r.pdf

 2. 2. Informacja Wójta Gminy Łubniany o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy Łubniany
 3. 3. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok. Raport Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach.

  PDFOcena zasobów pomocy społecznej 2021.pdf

 4. 4. Podjęcie uchwał:
  1. 4.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.,
  2. 4.2. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2022- 2029,
  3. 4.3. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/297/22 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łubniany,

   PDFProjekt uchwały zmiana do uchwały XLI.297.22 regulamin.pdf

   PDFprojekt uchwała regulamin dostarczania wody.pdf

  4. 4.4. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/97/93 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 listopada 1993 r. w sprawie utworzenia Łubniańskiego Ośrodka Działalności Kulturalnej.

   PDFprojekt uchwaly w spr łubnianskiego ośrodka.pdf

 5. 5. Wolne wnioski.
 6. 6. Zamknięcie obrad.
Wersja XML