Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Łubniany

PDF  Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Łubniany

PDF  Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Łubniany - skan dokumentu

DOCXKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

DOCX  Klauzula informacyjna

PDF    Zarządzenie Nr 27 Wójta Gminy Łubniany z dnia 03-03-2022 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łubniany

Wersja XML