Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXVII sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 - 2023 - 31.01.2022 r. - tryb zdalny

Termin: 31.01.2022, g. 14:00

Miejsce: Urząd Gminy Łubniany

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
  1. 1.1. zatwierdzenie porządku obrad,
  2. 1.2. zatwierdzenie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Łubniany.
 2. 2. Informacja Wójta Gminy Łubniany o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy Łubniany.
 3. 3. Podjęcie uchwał:
  1. 3.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.,

   PDFprojekt_budzet_22.pdf

  2. 3.2. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Łubniany na lata 2021 -2025,

   PDFprojekt_zabytki.pdf

  3. 3.3. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,

   PDFprojekt_oplata_smieci.pdf

  4. 3.4. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków dla autobusów komunikacji publicznej przy drodze wojewódzkiej nr 461

   PDFprojekt_przystanki (2).pdf

  5. 3.5. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Organizacyjno – Finansowej Rady Gminy Łubniany na 2022 rok,
  6. 3.6. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolno – Gospodarczej Rady Gminy Łubniany na 2022 rok,
  7. 3.7. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Samorządowej Rady Gminy Łubniany na 2022 rok,
  8. 3.8. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łubniany na 2022 rok,
  9. 3.9. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświatowej Rady Gminy Łubniany na 2022 rok,
  10. 3.10. w sprawie przyjęcia apelu Rady Gminy Łubniany w sprawie zmniejszenia wysokości środków finansowych na nauczanie języków mniejszościowych

   PDFprojekt_apel.pdf

 4. 4. Wolne wnioski.
 5. 5. Zamknięcie obrad.
Wersja XML