Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Łubniańska

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Łubniańska została uchwalona przez Radę Gminy Łubniany Uchwałą nr XXII/137/16 z dnia 27 października 2016 r. oraz opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego z dnia 16 listopada 2016 r., poz. 2418.

 

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

Wersja XML