Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2012 r.

DOCU c h w a ł a N r - projekt na 2012 r.doc
PDFDOCHODY na 2012 r.pdf
PDFWYDATKI na 2012 r.pdf
XLSPRZYCHODY I ROZCHODY na 2012 r.xls
PDFZadania inwestycyjne na 2012 r.pdf
PDFDochody i wydatki zlecone na 2012 r - Tab. I.pdf
PDFDochody i wydatki zlecone na 2012 r - Tab. II.pdf
XLSDochody i wydatki dział 851 rozdział 85154 - 2012 r.xls
XLSDotacje z budżetu na 2012 r.xls
XLSDochody jednostek oświaty na 2012 r.xls
XLSWydatki sołectw na 2012 r.xls
DOCCzęść opisowa do projektu budżetu Gminy Łubniany na 2012 r.doc

 DOCU c h w a ł a N r - na 2012 r.doc
PDFDochody na 2012 r - zał. nr 1.pdf
PDFWydatki na 2012 r.pdf
XLSKopia PRZYCHODY I ROZCHODY na 2012 r.xls
PDFZadania inwestycyjne na 2012 r - Zał. nr 4.pdf
PDFDochody na zadania zlecone - Zał. nr 5 Tab. I.pdf
PDFWydatki na zadania zlecone 2012 r - Tab. II.pdf
XLSKopia Dochody i wydatki dział 851 rozdział 85154 - 2012 r.xls
XLSKopia Dotacje z budżetu na 2012 r.xls
XLSKopia Dochody jednostek oświaty na 2012 r.xls
XLSKopia Wydatki sołectw na 2012 r.xls
DOCZmiany wprowadzone w Projekcie budżetu na 2012 r przedłożone do zatwierdzenia.doc

 

Wersja XML