Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVII posiedzenie Komisji Rolno - Gospodarczej - 27.01.2022 r. (wspólnie z Komisją Samorządową oraz Organizacyjno - Finansową)

Termin: 27.01.2022, g. 08:30

Miejsce: Łubniański Ośrodek Kultury

 1. 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
 2. 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
 3. 3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Łubniany na lata 2021 -2025.
 4. 4. Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łubniany na lata 2022-2026.
 5. 5. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 6. 6. Omówienie planu pracy Komisji Organizacyjno – Finansowej.
 7. 7. Omówienie planu pracy Komisji Rolno – Gospodarczej.
 8. 8. Omówienie planu pracy Komisji Samorządowej.
 9. 9. Wolne wnioski.
 10. 10. Zamknięcie posiedzenia
Wersja XML