Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta 2022 r.

 • Zarządzenie Nr 89 z 2022 r.

  Z dnia 24 maja 2022 r. W sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łubniany
  Data publikacji: 24-05-2022 15:01
 • Zarządzenie Nr 85 z 2022 r.

  Z dnia 17 maja 2022 r. W sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
  Data publikacji: 19-05-2022 12:13
 • Zarządzenie Nr 84 z 2022 r.

  Z dnia 16 maja 2022 r. W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Kępie przy ul. Zawadzkiej 5, 46-022 Kępa
  Data publikacji: 19-05-2022 12:07
 • Zarządzenie Nr 83 z 2022 r.

  Z dnia 16 maja 2022 r. W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Jełowej przy ul. Oleskiej 2 b, 46-024 Jełowa
  Data publikacji: 19-05-2022 12:00
 • Zarządzenie Nr 82 z 2022 r.

  Z dnia 16 maja 2022 r. W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Brynicy przy ul. Powstańców Śląskich 67, 46-024 Brynica
  Data publikacji: 19-05-2022 11:57
 • Zarządzenie Nr 81 z 2022 r.

  Z dnia 16 maja 2022 r. W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Łubnianach przy ul. Opolskiej 69, 46-024 Łubniany
  Data publikacji: 19-05-2022 11:53
 • Zarządzenie Nr 80 z 2022 r.

  Z dnia 16 maja 2022 r. W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach przy ul. Opolskiej 51, 46-024 Łubniany
  Data publikacji: 18-05-2022 14:46
 • Zarządzenie nr 76 z 2022 r.

  Z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Budowa wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej (ZOZ) na działce 341/82 w m. Luboszyce
  Data publikacji: 26-05-2022 09:25
 • Zarządzenie nr 74 z 2022 r.

  Z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa ul. Akacjowej – droga gminna nr 102614 O m. Kępa, Gmina Łubniany  
  Data publikacji: 16-05-2022 11:14
 • Zarządzenie nr 73 z 2022 r.

  Z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa drogi ul. Sportowej w m. Kępa
  Data publikacji: 16-05-2022 10:49
 • Zarządzenie Nr 72 z 2022 r.

  Z dnia 29 kwietnia 2022 r. W sprawie uchylenia w całości Zarządzenie Nr 25/2022 Wójta Gminy Łubniany z dnia 1 marca 2022r. w sprawie organizacji pracy oraz sposobu przyjmowania interesantów Urzędu Gminy Łubniany
  Data publikacji: 12-05-2022 14:40
 • Zarządzenie Nr 71 z 2022 r.

  Z dnia 28 kwietnia 2022 r. W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 69/2021 Wójta Gminy Łubniany z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie przyjęcia planu działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w jednostkach organizacyjnych oraz samorządowych osobach prawnych Gminy Łubniany na lata 2021-2024
  Data publikacji: 12-05-2022 14:33
Wersja XML