Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dotycząca uzyskanej pożyczki z WFOŚiGW w Opolu na budowę kanalizacji sanitarnej

Wójt Gminy Łubniany Paweł Wąsiak informuje, że inwestycja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Dąbrówka Łubniańska etap I w Gminie Łubniany” zrealizowana została z pożyczki udzielonej w ramach Programu priorytetowego Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracjami ujętymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych w kwocie 1 336 900,00zł. 

Wersja XML