Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2011 r.


DOCU c h w a ł a N r - projekt.doc 
PDFWydatki na 2011 r.pdf
XLSDochody na 2011 r.xls 
XLSKopia Przychody i rozchody na 2011 r.xls 
XLSKopia Zadania inwestycyjne w 2011.xls 
XLSKopia Dochody zlecone w 2011 r.xls  
XLSDochody i wydatki dział 851 rozdział 85154 - 2011 r.xls  
XLSDotacje z budżetu na 2011 r.xls  
XLSDochody jednostek oświaty na 2011 r.xls   
XLSWydatki sołectw na 2011 r.xls
DOCCzęść opisowa do projektu budżetu Gminy Łubniany na 2011 r.doc

DOCU C H W A Ł A Nr.doc
XLSWieloletnia pr. wzór 2.xls
XLSObjaśnienia do WPF na 2011 r.xlsx.xls
XLSPrzedsięwzięcia.xls
 

 

Wersja XML