Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.10.2021 r.

PDF  Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wszczęciu na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., reprezentowanego przez pełnomocnika Pana M. Szymalskiego, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie nowego odcinka gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 MPa o długości ok. 170 m. Wyłączeniu istniejącego odcinka gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 MPa o długości ok. 170 m” (lokalizacja przedsięwzięcia: województwo opolskie, powiat opolski, gmina Łubniany, obręb Luboszyce).

Wersja XML