Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXV posiedzenie Komisji Rolno - Gospodarczej - 5.11.2021 r. (wspólnie z Komisją Oświatową oraz Organizacyjno - Finansową)

Termin: 05.11.2021, g. 08:00

Miejsce: Łubniański Ośrodek Kultury

 1. 1. Otwarcie posiedzenia Komisji
 2. 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.
 3. 3. Omówienie pisma ŁOK.115.2021 z dnia 12 października 2021 r.
 4. 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 5. 5. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 6. 6. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 7. 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości, gruntowej położonej w miejscowości Łubniany w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
 8. 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jełowa w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
 9. 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opolskiego.
 10. 10. Wolne wnioski.
 11. 11. Zamknięcie posiedzenia.
Wersja XML