Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Opolu o wydaniu decyzji znak GL.ZUZ.3.4210.190.2021.RL udzielającej Zarządowi Województwa Opolskiego pozwoleń wodnoprawnych związanych z „Rozbudową drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany”

PDF  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Opolu o wydaniu decyzji znak GL.ZUZ.3.4210.190.2021.RL udzielającej Zarządowi Województwa Opolskiego pozwoleń wodnoprawnych związanych z „Rozbudową drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany”

Wersja XML