Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach z dnia 13 września 2021 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie o wydanie Spółkce Akcyjnej Polskie Linie Kolejowe pozwoleń wodnoprawnych w ramach przedsięwzięcia p.n. "Rewitalizacja linii kolejowych nr 301 i 293 na odcinku Opole-Kluczbork w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, LOT A - Linia Kolejowa Nr 301 Opole Główne - Namysłów od km 2.434 do km 18.855

PDF  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach z dnia 13 września 2021 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie o wydanie Spółkce Akcyjnej Polskie Linie Kolejowe pozwoleń wodnoprawnych w ramach przedsięwzięcia p.n. "Rewitalizacja linii kolejowych nr 301 i 293 na odcinku Opole-Kluczbork w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, LOT A - Linia Kolejowa Nr 301 Opole Główne - Namysłów od km 2.434 do km 18.855

Wersja XML