Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIII sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 - 2023 - 28.09.2021 r.

Termin: 28.09.2021, g. 13:00

Miejsce: Łubniański Ośrodek Kultury

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad:
  1. 1.1. zatwierdzenie porządku obrad,
  2. 1.2. zatwierdzenie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Łubniany.
 2. 2. Przedstawienie działalności Soccer College
 3. 3. Informacja Wójta Gminy Łubniany o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy Łubniany.
 4. 4. Podjęcie uchwał:
  1. 4.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,

   PDFprojekt_zmiana_budzet_2021.pdf

  2. 4.2. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/42/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,

   PDFprojekt_inkaso.pdf

  3. 4.3. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Łubniany na lata 2021 – 2030”,

   PDFProjekt_w_sprawie_strategii.pdf

  4. 4.4. w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Bartłomieja Ap. w Jełowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

   PDFprojekt_dotacja_parafia.pdf

 5. 5. Wolne wnioski.
 6. 6. Zamknięcie obrad.
Wersja XML