Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIV posiedzenie Komisji Samorządowej - 24.09.2021 r. (wspólnie z Komisją Oświatową oraz Organizacyjno - Finansową)

Termin: 24.09.2021, g. 08:00

Miejsce: Łubniański Ośrodek Kultury

 1. 1. Otwarcie posiedzenia
 2. 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Łubniany na 2021 r.
 3. 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/42/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
 4. 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Łubniany na lata 2021 – 2030”

  PDFProjekt_w_sprawie_strategii.pdf

 5. 5. Omówienie funkcjonowania Funduszu Sołeckiego pod kątem struktury wydatków poszczególnych sołectw i ich potrzeb
 6. 6. Wolne wnioski.
 7. 7. Zamknięcie posiedzenia.
Wersja XML