Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIV posiedzenie Komisji Rolno - Gospodarczej - 21.09.2021 r. (wspólnie z Komisją Samorządową)

Termin: 21.09.2021, g. 09:00

Miejsce: Urząd Gminy Łubniany

 1. 1. Otwarcie posiedzenia Komisji
 2. 2. Omówienie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łubniany
 3. 3. Omówienie niejasności związanych z podpisywaniem umów z mieszkańcami na dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków
 4. 4. Wolne wnioski
 5. 5. Zamknięcie posiedzenia
Wersja XML