Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta 2008 r.

1. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 1 z 2008 r..pdf

2. W sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowegoPDFZarządzenie Nr 2 z 2008 r.pdf

3. W sprawie przekazania akt do archiwum zakładowegoPDFZarządzenie Nr 3 z 2008 r.pdf

4. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Łubniany na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 4 z 2008 r.pdf

5. W sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 5 z 2008 r.pdf

6. W sprawie realizacji szkolenia obronnego w 2008 rokuPDFZarządzenie Nr 6 z 2008 r..pdf

7. W sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali będących w mieszkaniowym zasobie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 7 z 2008 r..pdf

8. W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnzajum w BiadaczuPDFZarządzenie Nr 8 z 2008 r..pdf

9. W sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych będących w zasobie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 9 z 2008 r..pdf

10. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 10 z 2008 r..pdf

11. W sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnzajum w BiadaczuPDFZarządzenie Nr 11 z 2008 r..pdf

12. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy  wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XII/58/08 z dnia 18.02.2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 12 z 2008 r..pdf

13. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 13 z 2008 r..pdf

14. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 14 z 2008 r..pdf

15. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczoenj do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 15 z 2008 r..pdf

16. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 16 z 2008 r..pdf

17. W sprawie wprowadzenia norm eksploatacyjnych oraz rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 17 z 2008 r..pdf

18. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XIII/62/08 z dnia 14.03.2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 18 z 2008 r..pdf

19. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 19 z 2008 r..pdf

20. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorzadu terytorialnego na 2008 r.

21. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 21 z 2008 r..pdf

22. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 22 z 2008 r..pdf

23. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 23 z 2008 r..pdf

24. W sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 24 z 2008 r..pdf

25. W sprawie powołania Komisji Przetargowej

26. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XIV/66/08 z dnia 14.04.2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2008 r.

27. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budzetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 27 z 2008 r..pdf

28. W sprawie przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej na terenie Gminy Łubniany  w dniu 15 maja 2008 rokuPDFZarządzenie Nr 28 z 2008 r..pdf

29. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 29 z 2008 r..pdf

30. W sprawie wprowadzenia zmin w Zakładowym Planie KontPDFZarządzenie Nr 30 z 2008 r..pdf

31. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 31 z 2008 r..pdf

32. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 32 z 2008 r.pdf

33. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 33 z 2008 r.pdf

34. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 34 z 2008 r.pdf

35. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 35 z 2008 r.pdf

36. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 36 z 2008 r.pdf

37. W sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze i kierownicze w Urzędzie Gminy Łubniany oraz stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych GminyPDFZarządzenie Nr 37 z 2008 r.pdf

38. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Inspektora ds. ochrony środowiska, leśnictwa i gospodarki odpadamiPDFZarządzenie Nr 38 z 2008 r.pdf

39. W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora placówek oświatowych z terenu Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 39 z 2008 r.pdf

40. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 40 z 2008 r.pdf

41. W sprawie zmiany planu dochodow i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 41 z 2008 r.pdf

42. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 42 z 2008 r.pdf

43. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 43 z 2008 r.pdf

44. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 44 z 2008 r.pdf

45. W sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w JełowejPDFZarządzenie Nr 45 z 2008 r.pdf

46. W sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w BrynicyPDFZarządzenie Nr 46 z 2008 r.pdf

47. W sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnzajum w BiadaczuPDFZarządzenie Nr 47 z 2008 r.pdf

48. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 48 z 2008 r.pdf

49. W sprawie przeprowadzenia treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 49 z 2008 r.pdf

50. W sprawie organizacji systemu stałego dyżuru w Urzędzie Gminy Łubniany na potrzeby podwyższenia gotowści obronnej państwaPDFZarządzenie Nr 50 z 2008 r.pdf

51. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorzadu terytorialnego na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 51 z 2008 r.pdf

52. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 52 z 2008 r..pdf

53. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 53 z 2008 r.pdf

54.  W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 54 z 2008 r..pdf

55. W sprawie aneksu do zakładowego planu kontPDFZarządzenie Nr 55 z 2008 r..pdf

56. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 56 z 2008 r.pdf

57. W sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników PDFZarządzenie Nr 57 z 2008 r..pdf

58. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2008 r.  PDFZarządzenie Nr 58 z 2008 r..pdf

59.W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 59 z 2008 r.pdf

60. W sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 60 z 2008 r.pdf

61. W sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 61 z 2008 r.pdf

62. W sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Urbanistyczno - ArchitektonicznejPDFZarządzenie Nr 62 z 2008 r.pdf

63. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XVII/79/08 z dnia 8.09.2008 r.w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 63 z 2008 r.pdf

64. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 64 z 2008 r.pdf

65. W sprawie zmian w Regulaminie Orgnizacyjnym Urzędu Gminy w ŁubinanachPDFZarządzenie Nr 65 z 2008 r.pdf

66. W sprawie przeprowadzenia treningu stałego dyżuru Urzędu Gminy Łubniany w dniu 10 października 2008 rokuPDFZarządzenie Nr 66 z 2008 r.pdf

67. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 67 z 2008 r.pdf

68. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XVIII/85/08 z dnia 29.09.2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 68 z 2008 r.pdf

69. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 69 z 2008 r.pdf

70. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.   PDFZarządzenie Nr 70 z 2008 r.pdf

71. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 71 z 2008 r.pdf

72. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 72 z 2008 r.pdf

73. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 73 z 2008 r.pdf

74. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 74 z 2008 r.pdf

75. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 75 z 2008 r.pdf

76. W sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Łubniany na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 76 z 2008 r.pdf

77. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetow innych jednostek samorządu terytorialnego na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 77 z 2008 r.pdf

78. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XIX/87/08 z dnia 17.11.2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 78 z 2008 r.pdf

79. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 79 z 2008 r.pdf

80. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 80 z 2008 r.pdf

81. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 81 z 2008 r.pdf

82. W sprawie powołania składów komisji oceniajacej oferty o przyznanie dotacji na wykonanie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2009 oraz o przyznanie dotacji na wykonanie zadania publicznego z zakresu pomocy spolecznej na rok 2009 w Gminie ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 82 z 2008 r.pdf

83. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 83 z 2008 r.pdf

84. W sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 84 z 2008 r.pdf

85. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XX/94/08 z dnia 5.12.2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 85 z 2008 r.pdf

86. W sprawie ustalenia układu wykonaczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XXI/98/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 86 z 2008 r.pdf

87. W sprawie przeprowadzenia inwertaryzacji na dzień 31.12.2008 r.PDFZarządzenie Nr 87 z 2008 r.pdf

88. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 88 z 2008 r.pdf

Wersja XML