Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta 2009 r.

1.  W sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za pzrekazanie dokumentacji do archiwum zakładowegoPDFZarządzenie Nr 1 z 2009 r..pdf

2. W sprawie przekazania akt do archiwum zakładowego.PDFZarządzenie Nr 2 z 2009 r..pdf

3. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Łubniany na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 3 z 2009 r..pdf

4. W sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym gminy Łubniany.PDFZarządzenie Nr 4 z 2009 r..pdf

5. W sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali będących w mieszkaniowym zasobie Gminy Łubniany.PDFZarzadzenie nr 6 z 2009 r..pdf

6. W sprawie powołania Komisji Przetargowej.PDFZarzadzenie Nr 5 z 2009 r..pdf

7. W sprawie realizacji szkolenia obronnego w 2009 roku.PDFZarzadzenie Nr 7 z 2009 r..pdf

8. W sprawie powołania Komisji Przetargowej.PDFZarządzenie Nr 8 z 2009 r..pdf

9. W sprawie powołania Komisji Przetargowej.PDFZarządzenie Nr 9 z 2009 r..pdf

10. W sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2009 roku.PDFZarzadzenie Nr 10 z 2009 r..pdf

11. W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej z terenu Gminy Łubniany.PDFZarządzenie Nr 11 z 2009 r..pdf

12. W sprawie powołania Komisji Przetargowej.PDFZarządzenie Nr 12 z 2009 r..pdf

13. W sprawie powołania zespołu powypadkowego.PDFZarządzenie Nr 13 z 2009 r..pdf

14. W sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy.PDFZarządzenie Nr 14 z 2009 r..pdf

15. W sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.PDFZarządzenie Nr 15 z 2009 r..pdf

16. W sprawie przekazania Radzie Gminy w Łubnianach "Raportu z realizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Łubniany na lata 2007 - 2008"PDFZarządzenie Nr 16 z 2009 r..pdf

17. W sprawie przekazania Radzie Gminy w Łubnianach "Sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy Łubniany na lata 2007  - 2008PDFZarządzenie Nr 17 z 2009 r..pdf

18. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budzetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XXII/101/09 z dnia 16.02.2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 18 z 2009 r..pdf

19. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych pzrekazanych z budżetu państwa oraz z budzetów innych jednostek samorządu terytorialnego.PDFZarządzenie Nr 19 z 2009 r..pdf

20. W sprawie powołania Komisji Przetagowej.PDFZarządzenie Nr 20 z 2009 r..pdf

21. W sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.PDFZarzadzenie Nr 21 z 2009 r..pdf

22. W sprawie powołania Komisji Przetargowej.PDFZarządzenie nr 22 z 2009 r..pdf

23. W sprawie powołania Komisji Przetargowej.PDFZarządzenie nr 23 z 2009 r..pdf

24. W sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości w Urzędzie Gminy w Łubnianach.PDFZarządzenie Nr 24 z 2009 r..pdf

25. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XXIII/118/09 z dnia 23.03.2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 25 z 2009 r..pdf

26. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 26 z 2009 r..pdf

26/01/9. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 26-01 z 2009 r..pdf

27. W sprawie powołania gminnego koordynatora ds. obsługi informatycznej Gminy w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.PDFZarządzenie Nr 27 z 2009 r..pdf

28. W sprawie powołania Komisji Przetargowej.PDFZarządzenie Nr 28 z 2009 r..pdf

29. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 29 z 2009 r..pdf

30. W sprawie powołania Komisji Przetargowej.PDFZarządzenie Nr 30 z 2009 r..pdf

31. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 31 z 2009 r..pdf

32. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budzetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XXV/126/09 z dnia 11.05.2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 32 z 2009 r..pdf

33. W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.PDFZarządzenie Nr 33 z 2009 r..pdf

34. W sprawie ustalenia operatorów do obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych.PDFZarządzenie Nr 34 z 2009 r..pdf

35. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków zwiazanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 35 z 2009 r..pdf

36. W sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych będących w zasobie Gminy Łubniany.PDFZarządzenie Nr 36 z 2009 r..pdf

37. W sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Łubniany.PDFZarządzenie Nr 37 z 2009 r..pdf

38. W sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników jednostek organizacyjnych.PDFZarządzenie Nr 38 z 2009 r..pdf

39. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 39 z 2009 r..pdf

40. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych pzrekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.PDFZarządzenie Nr 40 z 2009 r..pdf

41.PDFZarządzenie Nr 41 z 2009 r..pdf

42. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.PDFZarządzenie Nr 42 z 2009 r..pdf

43. W sprawie powołania Komisji Przetargowej.PDFZarządzenie Nr 43 z 2009 r..pdf

44. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XXVI/129/09 z dnia 22.06.2009 r. w sprawie zmiany budzetu Gminy Łubniany na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 44 z 2009 r..pdf

45. W sprawie powołania Komisji Przetargowej.PDFZarządzenie Nr 45 z 2009 r..pdf

46. W sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu.PDFZarządzenie Nr 46 z 2009 r..pdf

47. W sprawie przeniesienia wydatków z rezerw budżetowych.PDFZarządzenie Nr 47 z 2009 r..pdf

48. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków zwiazanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych pzrekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorzadu terytorialnego na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 48 z 2009 r..pdf

49. W sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód spowodowanych klęską niekorzystnych zjawisk atmosferycznych powstałych na terenie Gminy Łubniany.PDFZarządzenie Nr 49 z 2009 r..pdf

50. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.  

51. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dot. awansu zawodowego nauczycieliPDFZarządzenie Nr 51 z 2009 r..pdf

52.  W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dot. awansu zawodowego nauczycieli PDFZarządzenie Nr 52 z 2009 r..pdf 

53. W sprawie powołania Komisji Przetargowej  PDFZarządzenie Nr 53 z 2009 r..pdf

54.  W sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZarządzenie Nr 54 z 2009 r..pdf

55.W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

56.  W sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZarządzenie Nr 56 z 2009 r..pdf

57. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu PDFZarządzenie Nr 57 z 2009 r..pdf

58. W sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łubnianach PDFZarządzenie Nr 58 z 2009 r..pdf

59. W sprawie wprowadzenia zmian w Dokumentacji opisującej przejęte zasady rachunkowości w Urzędzie Gminy w ŁubnianachPDFZarządzenie Nr 59 z 2009 r..pdf

60. W sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzenia kontroli podatkowych w gminie ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 60 z 2009 r..pdf

61. W sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania na zakup podręcznikówPDFZarządzenie Nr 61 z 2009 r..pdf

62. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2009 r.  PDFZarządzenie Nr 62 z 2009 r..pdf

63.  W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 63 z 2009 r..pdf

64. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2009 r..PDFZarządzenie Nr 64 z 2009 r..pdf

65. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2009 r.

66. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XXVII/147/09 z dnia 24.08.2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 66 z 2009 r..pdf

67. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r..PDFZarządzenie Nr 67 z 2009 r..pdf

68. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczoenj do najmu .PDFZarządzenie Nr 68 z 2009 r..pdf

69. W sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy ŁubnianyPDFZarzadzenie Nr 69 z 2009 r..pdf

70. W sprawie powołania komisji do oceny stanu technicznego i przydatności użytkowej posiadanego sprzętu specjalistycznego OC i zakwalifikowania go do likwidacji.PDFZarządzenie Nr 70 z 2009 r..pdf

71. W sprawie przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej na terenie Gminy Łubniany w dniu 24 września 2009 rokuPDFZarządzenie Nr 71 z 2009 r..pdf

72. W sprawie przeprowadzenia treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy ŁubnianyPDFZarzadzenie Nr 72 z 2009 r..pdf

73. W sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy ŁubnianyPDFZarzadzenie Nr 73 z 2009 r..pdf

74. W sprawie pwołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokuemnatcji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 74 z 2009 r..pdf

75.W sprawie zmiany planu dochodów i wydatkow związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 75 z 2009 r..pdf

76. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 76 z 2009 r..pdf

77. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XXVIII/149/09 z dnia 12.10.2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 77 z 2009 r..pdf

78. W sprawie przeprowadzenia treningu stałego dyżuru Urzędu Gminy Łubniany w dniu 23 października 2209 rokuPDFZarządzenie Nr 78 z 2009 r..pdf

79. W sprawie wprowadzenia norm eksploatacyjnych oraz rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy ŁubnianyPDFZarzadzenie Nr 79 z 2009 r..pdf

80. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budzetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 80 z 2009 r..pdf

81. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 81 z 2009 r..pdf

82. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 82 z 2009 r..pdf

83. W sprawie przyjecia projektu budżetu Gminy Łubniany na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 83 z 2009 r..pdf

84. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzsykaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorzadu terytorialnego na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 84 z 2009 r..pdf

85. W sprawie wydatków przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowejPDFZarządzenie Nr 85 z 2009 r.pdf

86. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budzetu gminy w związku ze zmianami budzetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany  Nr XXIX/154/09 z dnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 86 z 2009 r.pdf

87. W sprawie powołania komisji likwidacyjnej do dokonania likwidacji sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 87 z 2009 r.pdf

88. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatkow związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu teyrtorialnego na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 88 z 2009 r.pdf

89. W sprawie powołania rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynariiPDFZarządzenie Nr 89 z 2009 r.pdf

90. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 90 z 2009 r.pdf

91. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do nieodpłatnego użyczeniaPDFZarządzenie Nr 91 z 2009 r.pdf

92. W sprawie powołania składów komisji oceniajacej oferty o przyznanie dotacji na wykonanie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2010 oraz o przyznanie dotacji na wykonanie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rok 2010, w Gminie ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 92 z 2009 r.pdf

93. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 93 z 2009 r.pdf

94. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XXX/159/09 z dnia 23.12.2009 r. w sprawie zmiany budzetu Gminy Łubniany na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 94 z 2009 r.pdf

95. W sprawie przeprowadzenia inwertaryzacji na dzień 31.12 2009 r.PDFZarządzenie Nr 95 z 2009 r.pdf

96. W sprawie ustalenia sposobu wyliczania odplatności za dostawę ciepła w obiekatch zasilanych przez kotłownię zlokalizowaną w budynku w Łubnianach ul. Opolska 51PDFZarządzenie Nr 96 z 2009 r.pdf

Wersja XML