Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe nr RO.7240.19.2021.PP w sprawie organizacji przez Gminę Łubniany przewozów o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym

PDF  Zapytanie ofertowe nr RO.7240.19.2021.PP w sprawie organizacji przez Gminę Łubniany przewozów o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym

 

Wersja XML