Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rachunek zysków i strat Gminy Łubniany za 2020 r.

PDF  Rachunek zysków i strat Gminy Łubniany za 2020 r.

PDF  Rachunek zysków i strat Gminy Łubniany za 2020 r. - skan dokumentów

Wersja XML