Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIII posiedzenie Komisji Rolno - Gospodarczej - 15.06.2021 r. (wspólnie z Komisją Organizacyjno - Finansową)

Termin: 15.06.2021, g. 09:00

Miejsce: Urząd Gminy Łubniany

 1. 1. Otwarcie posiedzenia Komisji
 2. 2. Raport o stanie Gminy
 3. 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
 4. 4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach za rok 2020
 5. 5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Łubniany za 2020 r.
 6. 6. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Łubniany na rok szkolny 2021/2022
 7. 7. Projekt uchwały w sprawie kompleksowej koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności gminy Łubniany
 8. 8. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
 9. 9. Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łubniany
 10. 10. Wolne wnioski
 11. 11. Zamknięcie posiedzenia
Wersja XML