Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXII posiedzenie Komisji Rolno - Gospodarczej - 13.05.2021 r. (wspólnie z Komisją Organizacyjno - Finansową)

Termin: 13.05.2021, g. 09:00

Miejsce: Urząd Gminy Łubniany

 1. 1. Otwarcie posiedzenia Komisji
 2. 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
 3. 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2021-2026
 4. 4. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 5. 5. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
 6. 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/103/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie przyznawania stypendiów Wójta Gminy Łubniany dla uczniów i absolwentów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubniany
 7. 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/104/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Łubniany dla uczniów i wychowanków szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubniany.
 8. 8. Wolne wnioski
 9. 9. Zamknięcie posiedzenia
Wersja XML