Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XX posiedzenie Komisji Rolno - Gospodarczej - 11.03.2021 r. (wspólnie z Komisją: Samorządową, Organizacyjno - Finansową, Oświatową, Rewizyjną) - tryb zdalny

Termin: 11.03.2021, g. 11:00

Miejsce: Urząd Gminy Łubniany

 1. 1. Otwarcie posiedzenia
 2. 2. Omówienie funkcjonowania Komisji Samorządowej, w tym:
  1. 2.1. Wybór Przewodniczącego Komisji spośród jej członków, względnie przeniesienie między Komisjami Stałymi Rady Gminy
  2. 2.2. W przypadku braku możliwości dokonania wyboru Przewodniczącego Komisji Samorządowej, wniosek o jej likwidację
 3. 3. Wolne wnioski
 4. 4. Zamknięcie posiedzenia
Wersja XML