Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Opolska 53a
46-024 Łubniany
e-mail : 

http://lubniany.ops.com.pl

adres skrzynki podawczej na portalu ePUAP: /p628sges06/SkrytkaESP

tel. 77 421 19 58

Kierownik - Agata Nalewaja

DOCGOPS.doc


Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

PDF  Sprawozdanie Finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach za 2018 r.


Sprawozdanie finansowe za 2019 r.

PDF  Sprawozdanie Finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach za 2019 r.

PDF  Informacja dodatkowa

PDF  Rachunek zysków i strat jednostki

PDF  Zestawienie zmian w funduszu jednostki


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego:

PDF  Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego za 2020 rok - wydruk w formie dostępnej


Sprawozdanie finansowe za 2020 r.

PDF  Sprawozdanie Finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach za 2020 r.

PDF  Informacja dodatkowa

PDF  Rachunek zysków i strat jednostki

PDF  Zestawienie zmian w funduszu jednostki


Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

PDF  Sprawozdanie Finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach za 2021 r.

PDF  Informacja dodatkowa

PDF  Rachunek zysków i strat jednostki

PDF  Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Wersja XML