Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVI sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 - 2023 - 25.01.2021 r. - tryb zdalny

Termin: 25.01.2021, g. 14:00

Miejsce: Urząd Gminy Łubniany

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
  1. 1.1. zatwierdzenie porządku obrad
  2. 1.2. zatwierdzenie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Łubniany
 2. 2. Informacja w sprawie wdrażania Narodowego Programu Szczepień przeciwko zachorowaniom na COVID-19, na terenie Gminy Łubniany – Dyrektor SP ZOZ w Łubnianach p. Barbara Terpiłowska-Koc.
 3. 3. Informacja Wójta Gminy Łubniany o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy Łubniany.
 4. 4. Podjęcie uchwał:
  1. 4.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

   PDFProjekt_zmiana_budzetu_2021.pdf

  2. 4.2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2021-2026
  3. PDFProjekt_WPF.pdf
  4.  
  5. 4.3. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

   PDFProjekt_program_profilaktyki.pdf

  6. 4.4. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany

   PDFProjekt_utrzymanie_czystosci.pdf

  7. 4.5. w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Bartłomieja Ap. w Jełowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

   PDFProjekt_dotacja_dla_parafii.pdf

  8. 4.6. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Luboszyckiej, Zbożowej oraz Polnej w Kępie

   PDFProjekt_plan_zagospodarowania.pdf

   PDFAnaliza_zasadnosci.pdf

  9. 4.7. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia uchwały Rady Gminy Łubniany w przedmiocie ochrony praw obywatelskich

   PDFProjekt_petycja_ochrona_praw_obywatelskich.pdf

  10. 4.8. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie uchwalenia przez tutejszą Radę Gminy uchwały w obronie prawdy godności i wolności człowieka

   PDFProjekt_petycja_obrona_prawdy_wolnosci_godnosci.pdf

  11. 4.9. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej interesu mieszkańców Gminy Łubniany

   PDFProjekt_petycja_interes_mieszkancow.pdf

  12. 4.10. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświatowej na rok 2021

   PDFProjekt_plan_pracy_Komisja_Oswiatowa.pdf

  13. 4.11. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolno – Gospodarczej na rok 2021
  14. PDFProjekt_plan_pracy_Komisja_Rolno_Gospodarcza.pdf
  15.  
  16. 4.12. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Organizacyjno – Finansowej na rok 2021
  17. PDFProjekt_plan_pracy_Komisja_Organizacyjno_Finansowa.pdf
  18.  
  1. 4.13. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021
  2. PDFProjekt_plan_pracy_Komisja_Rewizyjna.pdf
  3.  
 5. 5. Wolne wnioski
 6. 6. Zamknięcie obrad
Wersja XML