Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XX posiedzenie Komisji Organizacyjno - Finansowej - 21.01.2021 r. (wspólnie z Komisją Rolno - Gospodarczą) - tryb zdalny

Termin: 21.01.2021, g. 10:00

Miejsce: Urząd Gminy Łubniany

 1. 1. Otwarcie posiedzenia Komisji
 2. 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
 3. 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2021-2026
 4. 4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
 5. 5. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany
 6. 6. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p. w. św. Bartłomieja Ap. w Jełowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 7. 7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Luboszyckiej, Zbożowej oraz Polnej w Kępie
 8. 8. Omówienie planów pracy Komisji
 9. 9. Wolne wnioski
 10. 10. Zamknięcie posiedzenia
Wersja XML