Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 1 z 2021 r.

Z dnia 4 stycznia 2021 r.

w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Łubniany i zaciągania zobowiązań, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych


Załączniki:

PDF    Zarządzenie Nr 1 Wójta Gminy Łubniany z dnia 04-01-2021 w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Łubniany i zaciągania zobowiązań, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Wersja XML