Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta 2021 r.

 • Zarządzenie Nr 181 z 2021 r.

  Z dnia 2 grudnia 2021 r. W sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.
  Data publikacji: 03-12-2021 12:19
 • Zarządzenie Nr 179 z 2021 r.

  Z dnia 26 listopada 2021 r. W sprawie przyznania dodatku specjalnego pracownikom wykonującym zadania w ramach projektu pn. „Biblioteki naturalnie!” w ramach konkursu Blisko – biblioteka | lokalność | inicjatywy | społeczność | kooperacja | oddolność Priorytet 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Data publikacji: 26-11-2021 13:57
 • Zarządzenie Nr 173 z 2021 r.

  Z dnia 9 listopada 2021 r. W sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łubniany
  Data publikacji: 09-11-2021 14:39
 • Zarządzenie Nr 172 z 2021 r.

  Z dnia 8 listopada 2021 r. W sprawie powołania zespołu ds. opracowania Strategi Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łubniany na lata 2021-2030 r.
  Data publikacji: 09-11-2021 14:42
 • Zarządzenie Nr 171 z 2021 r.

  Z dnia 5 listopada 2021 r. W sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne  stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łubniany
  Data publikacji: 05-11-2021 13:34
 • Zarządzenie Nr 169 z 2021 r.

  Z dnia 4 listopada 2021 r. W sprawie powołania Pełnomocnika do spraw realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii
  Data publikacji: 08-11-2021 11:06
 • Zarządzenie Nr 168 z 2021 r.

  Z dnia 4 listopada 2021 r. W sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w oraz nadania jej regulaminu
  Data publikacji: 08-11-2021 11:02
 • Zarządzenie Nr 167 z 2021 r.

  Z dnia 2 listopada 2021 r. W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/2018 Wójta Gminy Łubniany z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia w Urzędzie Gminy Łubniany Inspektora Ochrony Danych oraz jego Zastępcy
  Data publikacji: 04-11-2021 12:20
 • Zarządzenie Nr 166 z 2021 r.

  Z dnia 2 listopada 2021 r. W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej składników majątkowych przekazanych Gminie Łubniany w ramach projektu "pl.ID - Polska ID karta"
  Data publikacji: 05-11-2021 13:37
 • Zarządzenie Nr 164 z 2021 r.

  Z dnia 29 października 2021 r. W sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do obsługi Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
  Data publikacji: 29-10-2021 12:48
 • Zarządzenie Nr 163 z 2021 r.

  Z dnia 26 października 2021 r. W sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
  Data publikacji: 29-10-2021 08:42
 • Zarządzenie Nr 161 z 2021 r.

  Z dnia 22 października 2021 r. W sprawie określenia minimalnych stawek dzierżawy gruntów i stawek czynszu za lokale użytkowe na terenie Gminy Łubniany
  Data publikacji: 29-10-2021 07:17
Wersja XML