Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta 2021 r.

 • Zarządzenie Nr 203 z 2021 r.

  Z dnia 31 grudnia 2021 r. W sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
  Data publikacji: 31-12-2021 13:26
 • Zarządzenie Nr 201 z 2021 r.

  Z dnia 29 grudnia 2021 r. W sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łubniany
  Data publikacji: 29-12-2021 14:40
 • Zarządzenie Nr 200 z 2021 r.

  Z dnia 27 grudnia 2021 r. W sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz z zakresu pomocy społecznej na realizację zadań Gminy Łubniany w 2022 r.
  Data publikacji: 27-12-2021 10:44
 • Zarządzenie Nr 199 z 2021 r.

  Z dnia 23 grudnia 2021 r. W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu z zakresu służby przygotowawczej dla Podinspektora ds. Realizacji Programu LIFE- Gminny Koordynator ds. Programu Ochrony Powietrza z Referatu Gospodarki i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Łubniany Pani Beaty Kłodzińskiej
  Data publikacji: 27-12-2021 10:40
 • Zarządzenie Nr 196 z 2021 r.

  Z dnia 20 grudnia 2021 r. W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 182/2021 Wójta Gminy Łubniany z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia planu przeprowadzania służby przygotowawczej dla Podinspektora ds. Realizacji Programu LIFE - Gminny Koordynator ds. Programu Ochrony Powietrza z Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Łubniany
  Data publikacji: 22-12-2021 11:34
 • Zarządzenie Nr 194 z 2021 r.

  Z dnia 20 grudnia 2021 r. W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 68/2020 Wójta Gminy Łubniany z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Gminy Łubniany
  Data publikacji: 22-12-2021 10:12
 • Zarządzenie Nr 193 z 2021 r.

  Z dnia 20 grudnia 2021 r. W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu z zakresu służby przygotowawczej dla Specjalisty ds. finansowych Urzędu Gminy Łubniany Pani Wioletty Laskowskiej
  Data publikacji: 22-12-2021 09:54
 • Zarządzenie nr 191 z 2021 r.

  Z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Łubniany – III postępowanie  
  Data publikacji: 22-12-2021 11:51
 • Zarządzenie Nr 190 z 2021 r.

  Z dnia 13 grudnia 2021 r. W sprawie ustalenia dnia wypłaty wynagrodzeń pracowniczych w miesiącu grudniu 2021 r.
  Data publikacji: 14-12-2021 11:29
 • Zarządzenie Nr 189 z 2021 r.

  Z dnia 13 grudnia 2021 r. W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Łubniany w zamian za święto przypadające w sobotę
  Data publikacji: 14-12-2021 11:19
 • Zarządzenie Nr 188 z 2021 r.

  Z dnia 10 grudnia 2021 r. W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 159/2021 Wójta Gminy Łubniany z dnia 18 października 2021 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Łubniany
  Data publikacji: 18-05-2022 14:01
 • Zarządzenie Nr 187 z 2021 r.

  Z dnia 9 grudnia 2021 r. W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 70/2019 Wójta Gminy Łubniany z dnia 08 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału nadzoru nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi
  Data publikacji: 10-12-2021 13:46
Wersja XML