Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta 2021 r.

 • Zarządzenie Nr 159 z 2021 r.

  Z dnia 18 października 2021 r. W sprawie Regulaminu Wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Łubniany
  Data publikacji: 18-10-2021 16:43
 • Zarządzenie Nr 158 z 2021 r.

  Z dnia 18 października 2021 r. W sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego
  Data publikacji: 19-10-2021 14:45
 • Zarządzenie Nr 155 z 2021 r

  Z dnia 12 października 2021 r. w sprawie sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Łubniany
  Data publikacji: 13-10-2021 12:41
 • Zarządzenie Nr 154 z 2021 r.

  Z dnia 12 października 2021 r. W sprawie upoważnienia do występowania z wnioskiem do właściwego organu administracji rządowej o udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji kierowców w zakresie posiadania uprawnienia do kierowania pojazdami przez dłużników alimentacyjnych
  Data publikacji: 13-10-2021 14:18
 • Zarządzenie Nr 153 z 2021 r.

  Z dnia 11 października 2021 r. W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2019 Wójta Gminy Łubniany z dnia 01 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej dla spraw likwidacji środków trwałych i innych rzeczowych składników majątkowych Gminy Łubniany.
  Data publikacji: 13-10-2021 14:13
 • Zarządzenie Nr 150 z 2021 r.

  Z dnia 8 października 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50/2011 Wójta Gminy Łubniany z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego
  Data publikacji: 13-10-2021 14:08
 • Zarządzenie Nr 148 z 2021 r.

  Z dnia 29 września 2021 r. W sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
  Data publikacji: 01-10-2021 13:42
 • Zarządzenie Nr 143 z 2021 r

  Z dnia 27 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Urzędu Gminy Łubniany oraz terenów stanowiących mienie Gminy
  Data publikacji: 30-09-2021 07:51
 • Zarządzenie Nr 142 z 2021 r.

  Z dnia 27 września 2021 r. W sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników niektórych samorządowych jednostek budżetowych Gminy Łubniany
  Data publikacji: 30-09-2021 12:35
 • Zarządzenie Nr 135 z 2021 r.

  Z dnia 17 września 2021 r. W sprawie przeznaczenia podmiotowi o nazwie Plada Sp. z o. o. z s. w Chrząstowicach do dzierżawy nieruchomości położonych w Luboszycach - działek nr 594/8, 574/7, 572/5 i 570/4 k.m. 3 obręb Luboszyce, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny
  Data publikacji: 20-09-2021 16:17
 • Zarządzenie Nr 134 z 2021 r.

  Z dnia 13 września 2021 r. W sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów przedszkoli i szkół w przypadku ich nieobecności
  Data publikacji: 16-09-2021 08:24
 • Zarządzenie Nr 132 z 2021 r

  Z dnia 9 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Łubniany
  Data publikacji: 22-09-2021 14:51
Wersja XML