Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta 2021 r.

 • Zarządzenie Nr 25 z 2021 r.

  Z dnia 18 lutego 2021 r. W sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Kościelnej w Luboszycach
  Data publikacji: 22-02-2021 12:24
 • Zarządzenie Nr 24 z 2021 r.

  Z dnia 17 lutego 2021 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łubniany
  Data publikacji: 17-02-2021 14:20
 • Zarządzenie Nr 21 z 2021 r.

  Z dnia 15 lutego 2021 r. W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 152/2020 Wójta Gminy Łubniany z dnia 3 listopada 2020r. w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Łubniany
  Data publikacji: 17-02-2021 13:50
 • Zarządzenie Nr 20 z 2021 r.

  Z dnia 1 lutego 2021 r. W sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Łubniany, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2020 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Łubniany
  Data publikacji: 01-02-2021 14:12
 • Zarządzenie Nr 19 z 2021 r.

  Z dnia 1 lutego 2021 r. W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 152/2020 Wójta Gminy Łubniany z dnia 3 listopada 2020r. w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Łubniany
  Data publikacji: 01-02-2021 13:57
 • Zarządzenie Nr 17 z 2021 r.

  Z dnia 28 stycznia 2021 r. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2021 r.
  Data publikacji: 24-02-2021 07:05
 • Zarządzenie Nr 16 z 2021 r.

  Z dnia 28 stycznia 2021 r. W sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łubniany
  Data publikacji: 01-02-2021 13:53
 • Zarządzenie Nr 15 z 2021 r.

  Z dnia 26 stycznia 2021 r. W sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Łubniany jest organem prowadzącym na rok 2021
  Data publikacji: 28-01-2021 13:18
 • Zarządzenie Nr 14 z 2021 r.

  Z dnia 26 stycznia 2021 r. W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubniany
  Data publikacji: 28-01-2021 13:32
 • Zarządzenie Nr 13 z 2021 r.

  Z dnia 26 stycznia 2021 r. W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łubniany
  Data publikacji: 28-01-2021 13:28
 • Zarządzenie Nr 12 z 2021 r.

  Z dnia 25 stycznia 2021 r. W sprawie Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego Gminnego Biura Spisowego
  Data publikacji: 29-01-2021 12:04
 • Zarządzenie Nr 11 z 2021 r.

  Z dnia 21 stycznia 2021 r. W sprawie powołania zespołu ds. organizacji i rozliczenia transportu na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
  Data publikacji: 17-02-2021 14:12
Wersja XML