Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XVII posiedzenia Komisji Rolno - Gospodarczej - 9.12.2020 r. (wspólnie z Komisją: Rewizyjną, Oświatową, Organizacyjno - Finansową, Samorządową, Skarg wniosków i petycji) - tryb zdalny

Termin: 09.12.2020, g. 09:00

Miejsce: Urząd Gminy Łubniany

 1. 1. Otwarcie posiedzenia Komisji
 2. 2. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r.

  PDFProjekt_budzet_2021.pdf

 3. 3. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2026

  PDFProjekt_WPF_2021_2026.pdf

 4. 4. Wolne wnioski
 5. 5. Zamknięcie posiedzenia
Wersja XML