Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XV posiedzenie Komisji Rolno - Gospodarczej - 14.10.2020 r. (wspólnie z Komisją Organizacyjno - Finansową)

Termin: 14.10.2020, g. 12:30

Miejsce: Urząd Gminy Łubniany

 1. 1. Otwarcie posiedzenia Komisji
 2. 2. Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Łubniany oraz nadania jej Statutu
 3. 3. Analiza Funduszu Sołeckiego wraz z omówieniem możliwości utworzenia Funduszu Obywatelskiego
 4. 4. Harmonogram remontu dróg gminnych
 5. 5. Omówienie problemu ścieków na terenie Gminy
 6. 6. Wolne wnioski
 7. 7. Zamknięcie posiedzenia
Wersja XML