Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Gminy w kadencji 1994 - 1998

Nr I/1/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 28 czerwca 1994 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
Nr I/2/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 28 czerwca 1994 r. w sprawie liczby zastępców Przewodniczącego Rady GminyPDFUchwała Nr I 2 94.pdf 
Nr I/3/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 28 czerwca 1994 r. w sprawie wyborów zastępców Przewodniczącego RadyPDFUchwała Nr I 3 94.pdf 
Nr I/4/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 28 czerwca 1994 r. w sprawie wyborów Wójta Gminy Łubniany.PDFUchwała Nr I 4 94.pdf
Nr I/5/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 28 czerwca 1994 r. w sprawie wyborów zastępcy WójtaPDFUchwała Nr I 5 94.pdf
Nr I/6/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 28 czerwca 1994 r. w sprawie wyborów do Zarządu GminyPDFUchwała Nr I 6 94.pdf
Nr I/7/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 28 czerwca 1994 r. w sprawie wyborów Delegata na Sejmik Samorządowy Województwa Opolskiego.PDFUchwała Nr I 7 94.pdf
Nr II/8/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 29 sierpnia 1994 r. w sprawie powołania komisji stałych.PDFUchwała Nr II 8 94 .pdf
Nr II/9/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 29 sierpnia 1994 r. w sprawie zmiany uchwałPDFUchwała Nr II 9 94.pdf
Nr II/10/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 29 sierpnia 1994 r. w sprawie wyboru ławników.PDFUchwała Nr II 10 94.pdf
Nr III/11/94 Rady Gminy w Łubnianachz dnia 11 października 1994 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 1994 r.
Nr III/12/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 11 października 1994 r. w sprawie utworzenia Związku Gmin pn. "Dolna Mała Panew".PDFUchwała Nr III 12 94 .pdf
Nr III/13/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 11 października 1994 r. w sprawie przyjęcia statutu Zwiazku Gmin pn. Dolna Mała Panew.PDFUchwała Nr III 13 94.pdfPDFZałącznik do Uchwały Nr III 13 94 .pdf
Nr III/14/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 11 października 1994 r. w sprawie zmian statutu samorządu mieszkańców wsiPDFUchwała Nr III 14 94.pdf 
 Nr III/15/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 11 października 1994 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w ŁubnianachPDFUchwała Nr III 15 94.pdf PDFZałącznik do Uchwały Nr III 15 94.pdf
Nr III/16/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 11 października 1994 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/93/93 z dnia 24 września 1993 r. dotyczącej zaciągnięcia długoterminowej pożyczkiPDFUchwała Nr III 16 94.pdf
Nr III/17/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 11 października 1994 r. w sprawie opłat za wodę.PDFUchwała Nr III 17 94.pdf
Nr III/18/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 11 października 1994 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.PDFUchwała Nr III 18 94.pdf
Nr III/19/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 11 października 1994 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy.PDFUchwała Nr III 19 94.pdf
Nr IV/20/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 1994 r.PDFUchwała Nr IV 20 94.pdf
Nr IV/21/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie utworzenia Przedszkola w Dąbrówce Łubniańskiej.PDFUchwała Nr IV 21 94.pdf
Nr IV/22/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 7/92 z dnia 24 czerwca 1992 r.PDFUchwała Nr IV 22 94.pdf
Nr IV/23/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie uzupełnienia Komisji d/s Oświaty.PDFUchwała Nr IV 23 94.pdf
Nr IV/24/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie zmian w statucie Związku Gmin pn. Dolna Mała Panew.PDFUchwała Nr IV 24 94.pdf
Nr IV/25/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.PDFUchwała Nr IV 25 94.pdf PDFZałącznik do Uchwały Nr IV 25 94.pdf
Nr IV/26/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych za rok 1995.
Nr IV/27/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie budżetu gminy na 1995 rok.
PDFUchwała Nr IV 27 94.pdf PDFZałącznik do Uchwały - Nr IV 27 94.pdf PDFZałącznik do Uchwały Nr IV 27 94.pdf PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV 27 94.pdf PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV 27 94.pdf PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV 27 94.pdf PDFZałacznik Nr 4 do Uchwały Nr IV 27 94.pdf
Nr V/28/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 6 lutego 1995 r. w sprawie zmiany uchwały o podatkach i opłatach lokalnych na 1995 rok PDFUchwała Nr V 28 95.pdf
Nr V/29/95 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 6 lutego 1995 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z dzialalności finansowej gminy i udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu PDFUchwała Nr V 29 95.pdf
Nr V/30/95 Rady Gminy Łubniany z dnia 6 lutego 1995 r. w sprawie dokończenia prac nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany PDFUchwała Nr V 30 95.pdf
Nr VI/31/95 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie zmiany uchwały dot. podatków i opłat na 1995 rok PDFUchwała Nr VI 31 95.pdf
Nr VI/32/95 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania gminnym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej PDFUchwała Nr VI 32 95.pdf
Nr VI/33/95 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych PDFUchwała Nr VI 33 95.pdf
Nr VI/34/95 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie uzupełnienia Komisji Samorządowej PDFUchwała Nr VI 34 95.pdf
Nr VII/35/95 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 czerwca 1995 r. w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany
PDFUchwała Nr VII-35-95
Nr VII/36/95 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 23 czerwca 1995 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zarządu Związku Gmin pn. "Dolna Małapanew" PDFUchwała Nr VII 36 95.pdf
Nr VII/37/95 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 23 czerwca 1995 r. w sprawie ustalenia zasad dokonywania ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych PDFUchwała Nr VII 37 95.pdf
Nr VII/38/95 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 23 czerwca 1995 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych PDFUchwała Nr VII 38 95.pdf
Nr VII/39/95 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 23 czerwca 1995 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach do wydawania decyzji przyznających lub odmawiających zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych PDFUchwała Nr VII 39 95.pdf
Nr VII/40/95 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 23 czerwca 1995 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 1995 r. PDFUchwała Nr VII 40 95.pdf
Nr VIII/41/95 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 28 sierpnia 1995 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 1995 r.PDFUchwała Nr VIII 41 95.pdf
Nr VIII/42/95 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 28 sierpnia 1995 r. w sprawie zbycia nieruchomości na terenie gminy PDFUchwała Nr VIII 42 95.pdf
Nr VIII/43/95 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 28 sierpnia 1995 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki PDFUchwała Nr VIII 43 95.pdf
Nr IX/44/95 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 5 października 1995 r. w sprawie składu osobowego obwodowych komisji wyborczych, dla prowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, w listopadzie 1995 r. PDFUchwała Nr IX 44 95.pdf
Nr X/45/95 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 13.11.1995 r. w sprawie współdziałania Gminy Łubniany z innymi gminami w realizacji projektu pod nazwą "Strategia rozwoju gmin Śląska Opolskiego" PDFUchwała Nr X 45 95.pdf PDFZałacznik Nr 1 do Uchwały Nr X 45 95.pdfPDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr X 45 95.pdf PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr X 45 95.pdf
Nr XI/46/95 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 1995 r. PDFUchwała Nr XI 46 95.pdf
Nr XI/47/95 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na 1996 r.PDFUchwała XI 47 95.pdf
Nr XI/48/95 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnychPDFUchwała Nr XI 48 95.pdf
Nr XI/49/95 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie opłat za wodę PDFUchwała Nr XI 49 95.pdf
Nr XI/50/95 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Łubnianach PDFUchwała Nr XI 50 95.pdf
Nr XI/51/95 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie powołania komisji doraźnej w celu opracowania zmian w statucie gminy
PDFUchwała Nr XI 51 95.pdf
Nr XII/52/96 Rady Gminy w Łubnianach w sprawie uchwalenia statutu Gminy Łubniany PDFUchwała Nr XII 52 96.pdf PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII 52 96.pdf PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII 52 96.pdf PDFZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII 52 96.pdf PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII 52 96.pdf
Nr XII/53/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie odwołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy.PDFUchwała Nr XII 53 96.pdf
Nr XII/54/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie zbycia nieruchomości na terenie gminy. PDFUchwała Nr XII 54 96.pdf
Nr XII/55/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie nabycia nieruchomości na terenie gminy.PDFUchwała Nr XII 55 96.pdf
Nr XII/56/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania działki na rzecz Skarbu PaństwaPDFUchwała Nr XII 56 96.pdf
Nr XII/57/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie zmian składu osobowego Komisji RewizyjnejPDFUchwała Nr XII 57 96.pdf
Nr XII/58/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Fundacją Rozwoju Śląska a Gminą Łubniany.PDFUchwała Nr XII 58 96.pdf
Nr XII/59/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie budzetu gminy na 1996 rokPDFUchwała Nr XII 59 96.pdf PDFZałącznik do Uchwały Nr XII 59 96.pdf PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII 59 96.pdf PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XII 59 96.pdf PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII 59 96.pdfPDFZałącznik Nr 4 do uchwały Nr XII 59 96.pdf
Nr XII/60/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora szkoły lub przedszkola PDFUchwała Nr XII 60 96.pdf
Nr XII/61/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Dąbrówce Łubniańskiej PDFUchwała Nr XII 61 96.pdf
Nr XII/62/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie ustalenia wysokości ryczałtów kosztów podróży i diet z tytułu udziału radnych w posiedzeniach Rady i jej komisji.PDFUchwała Nr XII 62 96.pdf
Nr XIII/63/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 25 kwietnia 1996 r. w sprawie przyjecia sprawozdania z działalności finansowej gminy i udzielenie absolutorium Zarządowi z tego tytułu PDFUchwała Nr XIII 63 96.pdf
Nr XIII/64/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 25 kwietnia 1996 r. w sprawie zmian budżetu na 1996 r. PDFUchwała Nr XIII 64 96.pdf
Nr XIII/65/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 25 kwietnia 1996 r. w sprawie budowy pomnika w Łubnianach. PDFUchwała Nr XIII 65 96.pdf
Nr XIII/66/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 25 kwietnia 1996 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łubnianach i powołania Komisji Konkursowej PDFUchwała Nr XIII 66 96.pdf
Nr XIII/67/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 25 kwietnia 1996 r.w sprawie powołania komisji doraźnej d/s opracowania regulaminu Rady Gminy.PDFUchwała Nr XIII 67 96.pdf
Nr XIV/68/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zmian budżetu na 1996 r.PDFUchwała Nr XIV 68 96.pdf
Nr XIV/69/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zbycia nieruchomości na terenie gminy. PDFUchwała Nr XIV 69 96.pdf
Nr XIV/70/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.PDFUchwała Nr XIV 70 96.pdf
Nr XIV/71/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy. PDFUchwała Nr XIV 71 96.pdf
Nr XIV/72/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Orgaów Gminy ŁubnianyPDFUchwała Nr XIV 72 96.pdf
Nr XIV/73/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania tytułu "Zasłużony dla Gminy Łubniany"PDFUchwała Nr XIV 73 96.pdf PDFZałącznik do Uchwały Nr XIV 73 96.pdf
Nr XIV/74/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie przystąpienia gminy do Stowarzyszenia Gmin "Region Śląsk - Centrum"
PDFUchwała Nr XIV 74 96.pdf
Nr XIV/75/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie prowadzenia spraw należących do właściwości organów rządowej administracji ogólnej.PDFUchwała Nr XIV 75 96.pdf
Nr XV/76/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 27 sierpnia 1996 r. w sprawie zmian budżetu na 1996 r.PDFUchwała Nr XV 76 96.pdf
Nr XV/77/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 27 sierpnia 1996 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania działek na rzecz Skarbu Państwa.
PDFUchwała Nr XV 77 96.pdf
Nr XVI/78/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 14 listopada 1996 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 1996 r.PDFUchwała Nr XVI 78 96.pdf PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI 78 96.pdf PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI 78 96.pdfPDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI 78 96.pdf PDFZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI 78 96.pdfPDFZałącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI 78 96.pdf
Nr XVI/79/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 14 listopada 1996 r. w sprawie zawarcia Porozumienia z Gminą MuróPDFUchwała Nr XVI 79 96.pdf
Nr XVII/80/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie zmian budżetu na 1996 r. PDFUchwała Nr XVII 80 96.pdf 
Nr XVII/81/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie podatków i opłat loklanych na 1997 rok PDFUchwała Nr XVII 81 1996.pdf
Nr XVII/82/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia opłaty za wywóz stałych odpadów komunalnychPDFUchwała Nr XVII 82 96.pdf
Nr XVII/83/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych PDFUchwała Nr XVII 83 96.pdf
Nr XVII/84/1996 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie budżetu gminy na 1997 r. PDFUchwała Nr XVII 84 96.pdf PDFZałącznik do Uchwały Nr XVII 84 96.pdf PDFZałącznik do Uchwały Nr XVII 84 96 ..pdf PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII 84 96.pdf PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII 84 96.pdf PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII 84 96.pdfPDFZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII 84 96.pdf PDFZałącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII 84 96.pdf
Nr XVIII/85/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 3 marca 1997 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli i powołania komisji konkursowych. PDFUchwała Nr XVIII 85 97.pdf
Nr XVIII/86/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 3 marca 1997 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji rolno - gospodarczejPDFUchwała Nr XVIII 86 97.pdf
Nr XVIII/87/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 3 marca 1997 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PDFUchwała Nr XVIII 87 97.pdf
Nr XIX/88/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 25 kwietnia 1997 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy i udzielenie absolutorium Zarządowi z tego tytułu PDFUchwała Nr XIX 88 97.pdf
Nr XIX/89/97 Rady Gminyw Łubnianach z dnia 25 kwietnia 1997 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 1997 r. PDFUchwała Nr XIX 89 97.pdf
Nr XIX/90/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 25 kwietnia 1997 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany PDFUchwała Nr XIX 90 97.pdf PDFZałącznik do Uchwały Nr XIX 90 97.pdf
Nr XIX/91/97 Rady Gminyw Łubnianach z dnia 25 kwietnia 1997 r. w sprawie zaciągniecia pożyczki z Fundacji Rozwoju ŚląskaPDFUchwała Nr XIX 91 97.pdf
Nr XIX/92/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 25 wkietnia 1997 r. w sprawie ogłoszenia na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Brynicy i powołania komisji konkursowej PDFUchwała Nr XIX 92 97.pdf
Nr XX/92a/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 26 czerwca 1997 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 1997 r. PDFUchwała Nr XX 92a 97.pdf
Nr XX/93/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 26 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych PDFUchwała Nr XX 93 97.pdf
Nr XX/94/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 26 czerwca 1997 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin "Dolna Małapanew" w TurawiePDFUchwała Nr XX 94 97.pdf
Nr XX/95/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 26 czerwca 1997 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 1997PDFUchwała Nr XX 95 97.pdf
Nr XXI/96/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 4 sierpnia 1997 r. w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych PDFUchwała Nr XXI 96 97.pdf
Nr XXII/97/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 1997 r. PDFUchwała Nr XXII 97 97.pdf
Nr XXII/98/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 29 sierpnia 1997 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PDFUchwała Nr XXII 98 97.pdf
Nr XXII/99/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PDFUchwała Nr XXII 99 97.pdf PDFZałącznik do Uchwały Nr XXII 99 97.pdf
Nr XXIII/100/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 31 października 1997 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 1997 r. PDFUchwała Nr XXIII 100 97.pdf
Nr XXIII/101/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 31 października 1997 r. w sprawie zatwierdzenia planu dochodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1997 r. PDFUchwała Nr XXIII 101 97.pdf PDFZałącznik do Uchwały Nr XXIII 101 97.pdf
Nr XXIV/102/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 31 grudnia 1997 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady GminyPDFUchwała Nr XXIV 102 97.pdf
Nr XXIV/103/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania pzrestrzennego gminy Łubniany PDFUchwała Nr XXIV 103 97.pdf PDFZałącznik do Uchwały Nr XXIV 103 97.pdf
Nr XXIV/104/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany PDFUchwała Nr XXIV 104 97.pdf PDFZałącznik do Uchwały Nr XXIV 104 97.pdf
Nr XXIV/105/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany PDFUchwałą Nr XXIV 105 97.pdf PDFZałącznik do Uchwały Nr XXIV 105 97.pdf
Nr XXIV/106/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany PDFUchwała Nr XXIV 106 97.pdf PDFZałącznik do Uchwały Nr XXIV 106 97.pdf
Nr XXIV/107/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie odprowadzania i oczyszczania ścieków w ramach zwiazku Gmin Dolna Mała Panew PDFUchwała Nr XXIV 107 97.pdf PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały XXIV 107 97.pdf PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały XXIV 107 97.pdf
Nr XXIV/108/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 1998 PDFUchwała Nr XXIV 108 97.pdf PDFZałącznik do Uchwały Nr XXIV 108 97.pdf
Nr XXIV/109/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 31 grudnia 1997 r, w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PDFUchwała Nr XXIV 109 97.pdf
Nr XXIV/110/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 1997 r. PDFUchwała Nr XXIV 110 97.pdf
Nr XXIV/111/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie podatków i oplat lokalnych na 1998 r. PDFUchwała Nr XXIV 111 97.pdf
Nr XXIV/112/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie budżetu Gminy Łubniany na 1998 r. PDFUchwała Nr XXIV 112 97.pdf PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV 112 97.pdf PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV 112 97.pdf PDFZałącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV 112 97.pdf PDFZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV 112 97.pdf PDFZałącznik do Uchwały Nr XXIV 112 97.pdf PDFZałącznik do Uchwały Nr XXIV 112 97.pdf
Nr XXIV/113/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie wskazania banku prowadzącego obsługę bankową gminy.PDFUchwała Nr XXIV 113 97.pdf
Nr XXV/114/98 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie prawidłowego zabezpieczenia wydatkowania dotacji z Programu Unii Europejskiej "ODBUDOWA" na odbudowę infrastruktury lokalnej zniszczonej wskutek powodzi oraz odbudowę zniszczonej wskutek powowdzi infrastruktury PDFUchwała Nr XXV 114 98.pdf
Nr XXV/115/98 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie utrzymania Województwa Opolskiego po reformie administracyjnej krajuPDFUchwała Nr XXV 115 98.pdf
Nr XXV/116/98 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 1998 r. PDFUchwała Nr XXV 116 98.pdf
Nr XXVI/117/98 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 24 kwietnia 1998 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z działalności finansowej Gminy i udzielenie absolutorium Zarządowi z tego tytułu PDFUchwała Nr XXVI 117 98.pdf
Nr XXVI/118/98 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 kwietnia 1998 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 1998 r. PDFUchwała Nr XXVI 118 98.pdf
Nr XXVI/119/98 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 24 kwietnia 1998 r. w sprawie odprowadzania i oczyszczania ścieków w ramach Zwiazku Gmin Dolna Mała Panew PDFUchwała Nr XXVI 119 98.pdf PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI 119 98.pdf PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI 119 98.pdf
Nr XXVI/120/98 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 24 kwietnia 1998 r. w sprawie przyjecia do realizacji programu Działań Osłonowych w Gminie Łubniany w związku z wprowadzeniem podwyżek cen energii cieplnej PDFUchwała Nr XXVI 120 98.pdf
Nr XXVI/121/98 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 24 kwietnia 1998 r. w sprawie wyborów sołtysa sołectwa Brynica PDFUchwała Nr XXVI 121 98.pdf
Nr XXVI/122/98 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 kwietnia 1998 r. w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1998 r. PDFUchwała Nr XXVI 122 98.pdf PDFZałącznik do Uchwały Nr XXVI 122 98.pdf
Nr XXVI/123/98 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 24 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomościPDFUchwała Nr XXVI 123 98.pdf
Nr XXVI/124/98 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 24 kwietnia 1998 r. w sprawie opłat za wodę PDFUchwała Nr XXVI 124 98.pdf
Nr XXVI/125/98 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie zaciagnięcia pożyczki PDFUchwała Nr XXVII 125 98.pdf
Nr XXVII/126/98 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 1998 r. PDFUchwała Nr XXVII 126 98.pdf
Nr XXVII/127/98 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany PDFUchwała Nr XXVII 127 98.pdf
Nr XXVII/128/98 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany PDFUchwała Nr XXVII 128 98.pdf
Nr XXVII/129/98 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany.PDFUchwała Nr XXVII 129 98.pdf
Nr XXVII/130/98 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany PDFUchwała Nr XXVII 130 98.pdf
Nr XXVII/131/98 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w LuboszycachPDFUchwała Nr XXVII 131 98.pdf PDFZałącznik do Uchwały Nr XXVII 131 98.pdf

Wersja XML