Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego

PDF  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego

PDF  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego - skan dokumentu

Link do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:333608-2020:TEXT:PL:HTML

Wersja XML