Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XI posiedzenie Komisji Oświatowej - 25.06.2020 r. (wspólnie z Komisją Organizacyjno - Finansową)

Termin: 25.06.2020, g. 09:00

Miejsce: sala w Łubniańskim Ośrodku Kulury

 1. 1. Otwarcie posiedzenia Komisji
 2. 2. Raport o stanie gminy

  PDFraport_gmina_lubniany_za_2019.pdf

 3. 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
 4. PDFProjekt w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r..pdf
 5.  
 6. 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
 7. PDFw sprawie zmiany WPF.pdf
 8.  
 9. 5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 r.
 10. PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.pdf
 11.  
 12. 6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany - Pawłowi Wąsiakowi wotum zaufania

  PDFProjekt w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi.pdf

 13. 7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Łubniany za 2019 r.
 14. PDFProjekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Łubniany za 2019 r..pdf
 15.  
 16. 8. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Antoniego w Luboszycach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 17. PDFProjekt w sprawie przyzanania dotacji Rzymskokatolickiej Patrafii.pdf
 18.  
 19. 9. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Łubniany na rok szkolny 2020/2021

  PDFProjekt w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa.pdf

 20. 10. Wolne wnioski
 21. 11. Zamknięcie posiedzenia
Wersja XML