Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

Na podstawie art. 20 ust.2 Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020 r. (Dz.U z 2019r. poz.1728)

Wójt Gminy  Łubniany

Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020 r. spisu rolnego,  którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Łubniany.

PDF  Ogłoszenie o naborze

PDF  Załącznik Nr 1 - Kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrza spisowego do PSR 2020 r.

PDF  Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o niekaralności

PDF  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych

PDF  Informacje dodatkowe dla osób składających oferty

Wersja XML