Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

 

Wykaz sporządzanych
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Łubniany

 

Granice Nazwa projektu planu miejscowego
Nr uchwały
 o przystąpieniu   

 
Data przystąpienia
do sporządzenia
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/188/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 stycznia 2021 r.Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/188/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 stycznia 2021 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  w rejonie ulic Luboszyckiej, Zbożowej oraz Polnej
w Kępie

 
XXVI/188/21  25 stycznia 2021 r.
-
-
 
-

-

 

Zobacz plany miejscowe w Systemie Informacji Przestrzennej: www.lubniany.e-mapa.net

Wersja XML