Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XIII posiedzenie Komisji Rolno - Gospodarczej - 26.02.2020 r. (wspólnie z Komisją Organizacyjno- Finansową)

Termin: 26.02.2020, g. 13:30

Miejsce: Urząd Gminy Łubniany

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji
 2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2020
 3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego
 4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego
 5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opolskiego
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Łubniany na lata 2020-2025
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap III”
 9. Projekt uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Kościelnej w Luboszycach
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/152/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Przedszkolu w Łubnianach w oddziale zamiejscowym w Dąbrówce Łubniańskiej
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/153/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Brynicy
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/188/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego ”Moje Boisko- Orlik 2020” w Łubnianach
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/251/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Luboszycach
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/72/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jełowej
 15. Wolne wnioski
 16. Zamknięcie posiedzenia
Wersja XML