Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej w roku 2019 przez podmioty wykonujące zawodowa działalność lobbingową

PDF  Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej w roku 2019 przez podmioty wykonujące zawodowa działalność lobbingową - skan dokumentu

PDF  Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej w roku 2019 przez podmioty wykonujące zawodowa działalność lobbingową

Wersja XML