Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta 2020 r.

 • Zarządzenie Nr 140 z 2020 r.

  Z dnia 19 października 2020 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań przetargowych oraz rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Łubniany
  Data publikacji: 21-10-2020 11:27
 • Zarządzenie Nr 138 z 2020 r.

  Z dnia 16 października 2020 r. W sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łubniany
  Data publikacji: 16-10-2020 11:23
 • Zarządzenie Nr 135 z 2020 r.

  Z dnia 12 października 2020 r. W sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
  Data publikacji: 12-10-2020 16:59
 • Zarządzenie Nr 134 z 2020 r.

  Z dnia 12 października 2020 r. W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2020 Wójta Gminy Łubniany z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej organizacji i trybu działania
  Data publikacji: 14-10-2020 14:18
 • Zarządzenie Nr 133 z 2020 r.

  Z dnia 9 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert na zadanie pn.: Zarządzanie i eksploatacja siecią wodną na terenie Gminy Łubniany w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego
  Data publikacji: 19-10-2020 13:19
 • Zarządzenie Nr 128 z 2020 r.

  Z dnia 6 października 2020 r. W sprawie organizacji pracy oraz sposobu przyjmowania interesantów Urzędu Gminy Łubniany
  Data publikacji: 06-10-2020 14:32
 • Zarządzenie Nr 125 z 2020 r.

  Z dnia 28 września 2020 r. W sprawie powołanie Komisji do oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  Data publikacji: 06-10-2020 14:46
 • Zarządzenie Nr 121 z 2020 r.

  Z dnia 21 września 2020 r. W sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów przedszkoli i szkół w przypadku ich nieobecności
  Data publikacji: 24-09-2020 12:29
 • Zarządzenie Nr 120 z 2020 r.

  Z dnia 11 września 2020 r. W sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Łubniany, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2020 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Łubnianach
  Data publikacji: 11-09-2020 13:59
 • Zarządzenie nr 119 z 2020 r.

  Z dnia 8 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert na zadanie pn.: ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z jednostek Gminy Łubniany”
  Data publikacji: 11-09-2020 13:41
 • Zarządzenie nr 116 z 2020 r.

  Z dnia 27 sierpnia 2020 r. W sprawie  powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert na zadanie pn.: ,,Remont odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Łubniany”
  Data publikacji: 03-09-2020 12:31
 • Zarządzenie Nr 113 z 2020 r.

  Z dnia 26 sierpnia 2020 r. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Data publikacji: 28-08-2020 11:51
Wersja XML