Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta 2020 r.

 • Zarządzenie Nr 121 z 2020 r.

  Z dnia 21 września 2020 r. W sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów przedszkoli i szkół w przypadku ich nieobecności
  Data publikacji: 24-09-2020 12:29
 • Zarządzenie Nr 120 z 2020 r.

  Z dnia 11 września 2020 r. W sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Łubniany, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2020 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Łubnianach
  Data publikacji: 11-09-2020 13:59
 • Zarządzenie nr 119 z 2020 r.

  Z dnia 8 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert na zadanie pn.: ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z jednostek Gminy Łubniany”
  Data publikacji: 11-09-2020 13:41
 • Zarządzenie nr 116 z 2020 r.

  Z dnia 27 sierpnia 2020 r. W sprawie  powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert na zadanie pn.: ,,Remont odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Łubniany”
  Data publikacji: 03-09-2020 12:31
 • Zarządzenie Nr 113 z 2020 r.

  Z dnia 26 sierpnia 2020 r. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Data publikacji: 28-08-2020 11:51
 • Zarządzenie Nr 112 z 2020 r.

  Z dnia 24 sierpnia 2020 r. W sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowe im. Ks. Jana Bosko w Luboszycach, ul. Szkolna 4, 46-022 Luboszyce
  Data publikacji: 04-09-2020 12:35
 • Zarządzenie Nr 111 z 2020 r.

  Z dnia 24 sierpnia 2020 r. W sprawie odwołania Pana Przemysława Ryniak ze stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboszycach, ul. Szkolna 4, 46-022 Luboszyce
  Data publikacji: 04-09-2020 12:28
 • Zarządzenie Nr 110 z 2020 r.

  Z dnia 20 sierpnia 2020 r. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2020 r.
  Data publikacji: 27-08-2020 14:53
 • Zarządzenie Nr 108 z 2020 r.

  Z dnia 11 sierpnia 2020 r. W sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Brynicy - działka nr 520/229 k.m. 5 obręb Brynica, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny, stanowiącej własność Gminy Łubniany
  Data publikacji: 17-08-2020 15:05
 • Zarządzenie Nr 107 z 2020 r.

  Z dnia 24 lipca 2020 r. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2020 r.
  Data publikacji: 27-08-2020 14:48
 • Zarządzenie Nr 105 z 2020 r.

  Z dnia 16 lipca 2020 r. W sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Łubniany w zamian za święto przypadające w sobotę
  Data publikacji: 17-07-2020 12:37
 • Zarządzenie Nr 104 z 2020 r.

  Z dnia 15 lipca 2020 r. W sprawie zmiany planu wydatków w budżecie gminy Łubniany na 2020 r.
  Data publikacji: 22-07-2020 12:25
Wersja XML