Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

ul. Szkolna 1

Dąbrówka Łubniańska

46-024 Łubniany


tel. 77 402 04 85

e-mail: 


Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół jest jednostką organizacyjną, która realizuje zadania własne gminy w zakresie oświaty.
Do zakresu działania Zespołu należy:

 1. obsługa finansowo - księgowa szkół i przedszkoli,
 2. naliczanie i wypłata wynagrodzeń pracowników jednostek oraz sprawozdawczość z tego zakresu,
 3. opracowanie przy współudziale dyrektorów szkół, planów rzeczowych i wydatków,
 4. organizacja obsługi kasowej wypłat gotówkowych dla poszczególnych jednostek zgodnie z ich zapotrzebowaniem,
 5. współdziałanie z wszystkimi podmiotami zainteresowanymi realizacją polityki oświatowej gminy,
 6. koordynowanie spraw z zakresu oświaty.


Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół - mgr Beata Bort

Wersja XML