Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VI posiedzenie Komisji Rewizyjnej 11.12.2019 r. (wspólnie z Komisją: Rolno-Gospodarczą, Samorządową, Oświatową, Organizacyjno- Finansową oraz Skarg Wniosków i Petycji)

Termin: 11.12.2019, g. 13:00

Miejsce: Urząd Gminy Łubniany

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji
 2. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r.

  PDFProjekt budżetu na 2020 r..pdf

 3. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2020 - 2025

  PDFProjekt WPF 2020-2025.pdf

 4. Wolne wnioski
 5. Zamknięcie posiedzenia
Wersja XML