Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa ul. Prosta dg 102637 O, ul. Sportowa dg 102638 O – droga gminna, M. Kolanowice, Gmina Łubniany

Przebudowa ul. Prosta dg 102637 O, ul. Sportowa dg 102638 O – droga gminna, M. Kolanowice, Gmina Łubniany

1. Treść ogłoszenia:

2. SIWZ wraz z załącznikami:

ZIP  ZP.271.6.2019

ZIPDokumentacja tecznicza

INFORMACJA Z SESJI PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT:

PDF  Informacja z sesji publicznego otwarcia ofert - skan dokumentu

PDF  Informacja z sesji publicznego otwarcia ofert

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PDF  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ROBOTY BUDOWLANE

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia - Prosta i Sportowa.pdf
 

Wersja XML